Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نقش ویژگیهای سازندهای سطحی در وقوع لغرش ها مطالعه موردی: دامنه های شمالی قوشه داغ

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (13 صفحه - از 105 تا 117)

کلید واژه های ماشینی : دامنه‌های شمالی قوشه داغ، نقش ویژگیهای سازنده‌ای سطحی، سازندها، وقوع لغزش، منطقه، پلاستسیته، شاخص پلاستسیته نمونه‌های برداشت‌شده، شاخص پلاستسیته سازنده‌ای سطحی، رس، حد پلاستسیته

بررسی نقش ویژگیهای سازندهای سطحی در وقوع لغزش ها مطالعه موردی: دامنه های شمالی قوشه داغ (بین اهر و مشکین شهر) بیاتی خطیبی مریم* * گروه پژوهش های جغرافیایی دانشگاه تبریز دامنه های شمالی قوشه داغ با توجه به شرایط لیتولوژیکی، هیدرولوژیکی، جهت گیری دامنه ها، اقلیم (و گاه پالئو کلیما) و ویژگیهای سازندهای سطحی، از مستعدترین مناطق برای وقوع لغزشها، محسوب می شوند. سهم عوامل خارجی و داخلی در وقوع لغزش ها در سرتاسر منطقه یکسان نیست. در بخش هایی از منطقه به دلیل افزایش رطوبت در سازندهای سطحی تشکیل دهنده شیب های طبیعی، در برخی فصول حرکت مواد دامنه ای به طور دوره ای صورت می گیرد. در فصول پرآب این جابجایی مختص به لایه رسی کم ضخامت در روی دامنه ها است. اما در بخش اعظم منطقه، سازندهای سطحی به توجه به ویژگیهایی که دارند، نسبت به دریافت رطوبت عکس العمل شدیدی از خود نشان می دهند. در چنین بخش هایی، سهم عوامل خارجی در وقوع لغزش ها بسیار برجسته تر از عوامل داخلی است. حد پلاستسیته (PL%) در10 نمونه جمع آوری شده، از 26 (نزدیکی روستای کوتلر)، تا فاقد پلاستستیته (N.P)، (بخش های دیگر منطقه) متفاوت است.

خلاصه ماشینی:

"شماره مقاله:603بررسی نقش ویژگیهای سازندهای سطحی در وقوع لغزش‌ها منطقه می‌توان به شواهدی از وقوع لغزش‌های قدیمی نیز برخورد نمود)که در اثر آن،اکثر کانالهای‌ باتوجه به وقوع لغزش‌های متعدد در دامنه‌های منطقه و تفاوت در شکل و علت پیدایش آنها، در این تحقیق سعی‌شده است علل وقوع لغزش‌ها،با تاکید بر ویژگیهای درونی سازندهای سطحی‌ احتمالی عوامل درونی،به‌ویژه ویژگیهای درونی سازندهای سطحی در وقوع لغزش‌های متعددی بود منطقه انتخاب و نمونه‌هایی از مواد سطحی که در روی آنها لغزش رخ‌داده بود،جمع‌آوری گردید وقوع لغزش مستعد هستند یا خیر؟(جدول 1)در این رابطه،ابتدا حد روانی و حد پلاستسیته نمونه‌ها شکل 4 وقوع لغزش چرخشی(نزدیک روستای کوتلر مربوط به نمونه 5)و B وقوع لغزش‌های انتقالی سطحی در بررسی نقش عوامل داخلی در وقوع لغزش‌های منطقه لغزش‌ها نقش اساسی ایفا می‌کنند سعی شد ویژگی سازندها و تأثیر آنها در وقوع لغزش بررسی‌ -ویژگیهای سازندها در دامنه‌های منطقه تا چه حد در جابه‌جایی مواد تشکیل‌دهنده دامنه‌ها دخیل هستند؟آیا اساسا عوامل درونی در وقوع لغزش‌ها نقش اولیه و اساسی دارند یا خیر؟الف-بررسی رابطه احتمالی حدود روانی سازندها با وقوع لغزش‌های منطقه ب-حد و شاخص پلاستسیته سازندهای سطحی و رابطه احتمالی آن با وقوع لغزش‌های منطقه شکل 5 نمودار مربوط به شاخص پلاستسیته نمونه‌های برداشت‌شده از دامنه‌های شمالی قوشه داغ در این شکل:خط A محدوده لای‌ها و خط B محدوده رس‌ها است LL) حد روانی و PI شاخص پلاستسیته) باتوجه به اینکه میزان تورم در رس‌های مواد دامنه‌ای،ملاک بسیار باارزشی در تخمین میزان پایداری و یا ناپایداری دامنه‌ها است،سعی‌شده است از این جنبه نیز،سازندهای‌"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.