Skip to main content
فهرست مقالات

تعیین متغیرهای زمینه ای در طبقه بندی اقلیمی ایران: معرفی و کاربرد روش تحلیل عاملی و تجزیه مؤلفه های اصلی در تحلیل مطالعات و اقلیم شناسی

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1383 - شماره 72 علمی-پژوهشی (15 صفحه - از 151 تا 165)

کلید واژه های ماشینی : تجزیه مؤلفه‌های اصلی ،کاربرد روش تحلیل عاملی ،طبقه‌بندی اقلیمی ،زمینه‌ای در طبقه‌بندی اقلیمی ،مؤلفه‌های اصلی در تحلیل ،اقلیمی ،متغیرهای زمینه‌ای در طبقه‌بندی ،مؤلفه‌های اصلی ،نم نسبی ،نم ،روش تحلیل ،روش تحلیل عاملی ،تحلیل عاملی ،تحلیل عاملی و تجزیه ،روشهای آماری ،تعیین متغیرهای زمینه‌ای ،روش تجزیه مؤلفه‌های اصلی ،ماتریس همبستگی ،مقدار ویژه ،تجزیه و تحلیل داده‌ها ،روشهای آماری چند ،مطالعات جغرافیایی ،مؤلفه اصلی ،تجزیه و تحلیل ،تعیین مقادیر ویژه ،کاربرد روش ،مقادیر نم نسبی ،استفاده از روش تحلیل ،کاربردهای بی‌شماری در مطالعات ،متغیره

تعیین متغیرهای زمینه ای در طبقه بندی اقلیمی ایران: معرفی و کاربرد روش تحلیل عاملی و تجزیه مولفه های اصلی در تحلیل مطالعات جغرافیایی و اقلیم شناسی ترابی سیما,جهان بخش اصل سعید روشهای آماری چند متغیره، کاربردهای بی شماری در مطالعات جغرافیایی و به خصوص اقلیم شناسی دارند. طبقه بندی اقلیمی که در سال 1380 توسط مولفان این مقاله به استفاده از روش تحلیل خوشه ای انجام گردید، یکی از این کاربردها می باشد. از طرفی با توجه به تنوع زیاد متغیرهای مورد استفاده برای طبقه بندی مذکور، انجام مطالعه حاضرجهت معرفی متغیرهای اصلی که در مرزبندی نواحی اقلیمی نقش داشته اند، و تعیین میزان تاثیرهرکدام از آنها در این طبقه بندی ضرورت پیدا کرد. برای این منظور داده های ماهانه 41 ایستگاه هواشناسی سینوپتیک (1995-1993) مورد استفاده قرارگرفت. روش تحلیل عاملی و تجزیه مولفه های اصلی که از کاربردی ترین روشهای چند متغیره آماری می باشند برای تجزیه و تحلیل داده ها انتخاب شد. نتایج نشان می دهند که مهمترین مولفه نم نسبی می باشد که بیش از 40% از کل واریانس را به خود اختصاص داده است .(Pct of Var = %40/90)دومین مولفه اصلی مربوط به دماهای حداقل و حداکثر است (Pct of Var = %23/37) که بیش از 23% از کل تغییرات را تبیین نموده اند. سایر متغیرها در مابقی مولفه ها قرار دارند. یافته ها گویای آن است که طبقه بندی ایجام شده دارای مبنای اصولی بوده و براساس قوانین علمی استوار گردیده است به نحوی که مرزهای نواحی اقلیمی به طور متعادل از کلیه متغیرها تاثیر پذیرفته اند. این مطالعه همچنین کاربرد روش تحلیل عاملی را به عنوان روشی کارآمد، برای انجام مطالعات تحلیلی و مفصلی که نیاز به کنکاش در خصوص روابط بین متغیرها دارند، دراین مطالعه همچنین سعی شده است تا چگونگی بارگذاری متغیرها در مولفه های اصلی و نحوه محاسبه مقداری های ویژه و بردارهای ویژه بصورت ساده شرح داده شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.