Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان همبستگی نگرش نسبت به خود در دانش آموزان دبیرستانی با نگرش آنها نسبت به والدین، آموزگاران و تحصیل (اصفهان72-1371

نویسنده: ؛ ؛

کلیدواژه ها : نگرش ،دانش‌آموزان دبیرستانی ،شهر اصفهان ،نگرش نسبت به والدین ،آموزگاران و تحصیل

کلید واژه های ماشینی : دانش‌آموزان دبیرستانی با نگرش ،میزان همبستگی نگرش نسبت ،آموزگاران ،دانش‌آموزان دبیرستانی ،آموزگاران همبستگی مثبت وجود ،تحصیل همبستگی مثبت وجود ،نسبت به والدین ،نگرش دانش‌آموزان نسبت ،نسبت به تحصیل همبستگی ،شهر اصفهان ،ضریب همبستگی ،دبیرستانی ،همبستگی نگرش ،همبستگی مثبت وجود ،همبستگی مثبت ،آموزگاران و تحصیل ،دختر و پسر ،نگرش دانش‌آموزان ،پدر و مادر ،نگرش نسبت ،نسبت به تحصیل ،مادر و آموزگاران ،دانش‌آموزان نسبت ،رگرسیون خطی ،دانش‌آموزان دختر ،ویژگیهای شخصیتی ،تحصیل در دانش‌آموزان ،نسبت به پدر ،نمره نگرش ،نسبت به مادر

با استفاده از یک مقیاس افتراق معنایی(1)،نگرش 280 تن از دانش‌آموزان سال سوم تجربی(دختر و پسر)شهر اصفهان نسبت به خود پدر و مادر و آموزگاران در 15 محور،و نسبت به تحصیل در 4 محور مورد بررسی قرار گرفت.نتایج پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه و ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد که بین نگرش دانش‌آموزان نسبت به خود با نگرش آنها نسبت به تحصیل‌ همبستگی مثبت وجود دارد.همچنین بین نگرش دانش‌آموزان نسبت به خود با نگرش آنها نسبت به والدین و آموزگاران همبستگی مثبت وجود داشته است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.