Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مقایسه ای بازشناسی و یادآوری دیداری الگوهای غیر کلامی و هجاهای بی معنی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، افراد آسیب دیده نیمکره راست و افراد بهنجار

ISC (2 صفحه - از 96 تا 97)

کلید واژه های ماشینی : افراد آسیب‌دیده نیمکره راست، نیمکره راست و افراد بهنجار، یادآوری دیداری الگوهای غیر کلامی، بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، اطلاعات براى حافظه دیدارى، غیر کلامی و هجاهای بی‌معنی، اطلاعات، بیمار آسیب دیده‌ى نیمکره راست، آسیب، پرسشنامه، مقایسه‌ای بازشناسی و یادآوری دیداری، گروه آسیب‌دیده نیمکره راست، کمک روش تحلیل واریانس، یادآوری الگوهای غیر کلامی، هجاهای بی‌معنی در بیماران، آسیب نیمکره راست در مقایسه، فرایندهاى شناختى توجه و حافظه، بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا نشان، آزمون، اختلال اساسى بازیابى دیدارى، پژوهش، بازیابى دیدارى کوتاه‌مدت، حافظه دیدارى کوتاه‌مدت، نیمکره راست در یادآوری، یادآوری هجاهای بی‌معنی نشان، اختلال، پرسشنامه افسردگی بک، اساس یادگیرى فرد، بیماران مبتلا به آسیب، افراد بهنجار تفاوت معنی‌داری

خلاصه ماشینی: "2-بیماران مبتلا به آسیب نیمکره راست در مقایسه با افراد بهنجار تفاوت معنی‌داری را در یادآوری‌ هجاهای بی‌معنی نشان می‌دهند. 3-عملکرد بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و آسیب دیده‌ نیمکره راست در یادآوری الگوهای غیر کلامی تفاوت‌ معنی‌داری را نشان نمی‌دهد. این پژوهش به کمک ابزارهای زیر انجام گرفته است: 1-خرده آزمونهای واژگان،اطلاعات و درک و فهم مقیاس هوش بزرگسالان وکسلر 2-آزمون دست برتری 3-آزمون نزدیک بینی 4-آزمون یادآوری و بازشناسی دیداری هجاهای بی‌معنی 5-آزمون یادآوری و بازشناسی الگوهای غیر قابل کلامی سازی 6-تاکیستوسکوپ(محرک نما) داده‌های پژوهش با کمک روش تحلیل واریانس اندازه‌های مکرر سه طرفه و روش تعقیبی شفه،ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t برای گروههای وابسته و مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها با توجه به پردازش اطلاعات نیمکره‌ای و برتری جانبی مغز،در مقایسه با یک گروه آسیب دیده نیمکره راست و یک گروه بهنجار مورد بحث قرار گرفت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.