Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر وضعیتهای مختلف کره ماه در رخداد خودکشی، تصادفات رانندگی و بحرانهای روانی

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1374 - شماره 7 (8 صفحه - از 45 تا 52)

کلیدواژه ها : وضعیت ماه ،ریتمهای زیست شناختی ،نوسانات خلقی ،خودکشی‌

کلید واژه های ماشینی : بحرانهای روانی ،تصادفات رانندگی ،کره ماه ،اقدام به خودکشی ،توزیع فراوانی تصادفات رانندگی ،کره ماه در گردش ،کشی ،ریتمهای زیست‌شناختی ماهانه ،تاثیرات ماه در وضعیت‌های ،مورد اقدام به خودکشی ،ماههای قمری ،روزهای حوالی ماه بدر مشاهده ،قمری ،بیماران روانی ،بیماران روانی در بیمارستان ،مورد تصادف رانندگی ،تبریز ،ریتمهای زیست‌شناختی ،توزیع فراوانی ،روزهای ماه قمری ،حسب روزهای ماه قمری ،پذیرش بیماران ،ماه در گردش ،رانندگی و بحرانهای روانی ،تاثیر تغییرات دوره‌ای کره ،تاثیرات ماه ،هلال ماه ،تغییرات دوره‌ای کره ماه ،مورد بیمار روانی ،معادلشان از روزهای قمری

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیرات ماه در وضعیت‌های مختلف بر وقوع خودکشی،تصادف رانندگی و بحرانهای‌ روانی می‌باشد.اطلاعات و مواد لازم برای مطالعه به ترتیب از قسمت بایگانی بیمارستان امام خمینی،اداره راهنمایی و رانندگی،و بیمارستان روانپزشکی رازی تبریز گردآوری شده است.در این بررسی 808 مورد اقدام به خودکشی به طریقه‌ مسمومیت دارویی و 6301 مورد تصادف رانندگی داخل شهری در سال 1368،و 3632 مورد بیمار روانی بستری شده در طول سالهای 1368 تا پایان 1370 و نیمه اول 1371 مورد بررسی قرار گرفته است.سپس تعداد موارد مربوط به هر کدام‌ بر حسب روزهای مختلف ماههای شمسی استخراج،و با معادلشان از روزهای قمری تطبیق داده شده و در نهایت وقوع آنها براساس روزهای قمری تنظیم گردیده است.نتیجه حاصله در هر مورد با آزمون متناسب مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته و یافته‌های زیر بدست آمده است:1-در صد اقدام به خودکشی به ازای هر روز از روزهای نزدیک ماه بدر به مقایسه‌ با در صدهای مشابه در سایر روزهای ماه قمری افزایش معنی‌داری نشان می‌دهد(05/0> P ).2-توزیع فراوانی تصادفات‌ رانندگی بر حسب روزهای مختلف قمری تفاوت معنی‌داری با هم دارد(01/0> P )به گونه‌ای که بیشترین در صد برای هر یک‌ از روزهای حوالی ماه بدر مشاهده می‌شود.3-توزیع فراوانی پذیرش بیماران به بیمارستان بر حسب روزهای مختلف قمری‌ تفاوت معنی‌داری نشان می‌دهد(05/0 P )و بیشترین در صد برای هر یک از روزهای نزدیک ماه بد مشاهده می‌شود.نتایج‌ نشان دهنده وجود برخی از ریتمهای زیست شناختی ماهانه در انسان است که تحت تاثیر تغییرات دوره‌ای کره ماه در گردش‌ بدور زمین بوده و در نوسان حالات خلقی و هیجانی انسان مؤثر است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.