Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی همه گیرشناسی اختلالهای روانی در شهر کاشان

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

بهار 1375 - شماره 8 (9 صفحه - از 19 تا 27)

کلیدواژه ها : همه‌گیر شناسی ،اختلال روانی ،کاشان پرسشنامه سلامت عمومی 28 سؤالی‌

کلید واژه های ماشینی : بررسی همه‌گیرشناسی اختلالهای روانی ،اختلالهای روانی ،میزان شیوع اختلالهای روانی ،پرسشنامه سلامت عمومی ،میزان شیوع ،همه‌گیرشناسی اختلالهای روانی ،اختلالهای روانی در شهر ،شیوع اختلالهای روانی ،کاشان ،شهر کاشان ،سلامت عمومی ،همه‌گیرشناسی ،استفاده از پرسشنامه سلامت ،اختلالهای روانی در افراد ،مصاحبه بالینی ،اختلالهای اضطرابی ،بیماریهای روانی ،سؤالی در شهر کاشان ،بالاترین میزان شیوع ،مناطق روستایی ،پایایی پرسشنامه سلامت عمومی ،بررسی پایایی پرسشنامه سلامت ،اختلالهای روانی در زنان ،بالینی ،انستیتو روانپزشکی تهران ،اساس ملاکهای تشخیصی ،شیوع یک‌ماهه اختلالهای روانی ،سؤالی ،میزان شیوع در افراد ،بررسیهای همه‌گیرشناسی

هدف پژوهش حاضر تعیین میزان شیوع اختلالهای روانی در افراد 15 ساله و مناطق‌شهری شهرستان کاشان بود.در این پژوهش 619 نفر(323 زن و 296 مرد)که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی‌برگزیده شده بودند،با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی 28 سؤالی( GHQ-28 )1و مصاحبه بالینی بر اساس ملاکهای تشخیصی DSM-III-R 2مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج نشان داد که میزان شیوع اختلالهای روانی بدون در نظر داشتن یک تشخیص روانپزشکی معین‌ 75/23 بوده است.میزان شیوع اختلالهای خلقی 75/11%،اختلالهای اضطرابی 15/11% که اختلال اضطراب منتشر با 08/8% بالاترین میزان شیوع را اختصاص داده است.همچنین اختلالهای تطابق 62/1% و بیماریهای روان-تنی‌ 97/0% بوده است.در این بررسی،ارتباط متغیر معنی‌داری بین متغیرهای سن،جنس،سطح تحصیلات،وضعیت تأهل،وضعیت‌ اشتغال و سابقه بیماری روانی در خانواده افراد مورد بررسی،با میزان ابتلاء ایشان به بیماریهای روانی دیده شد.بررسی پایایی‌ پرسشنامه سلامت عمومی-28 سؤالی با روش بازآزمایی سطح معنی‌داری را بالاتر از 001/0 نشان داد.همچنین به علت بالا بودن حساسیت و ویژگی آزمون مشخص گردید که آزمون سلامت عمومی 28 سؤالی از اعتبار کافی برخوردار بوده و می‌تواند به‌عنوان یک ابزار غربالگری در بررسیهای همه‌گیرشناسی به کار رود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.