Skip to main content
فهرست مقالات

تحول حافظه در گذار از دوده پیش عملیاتی به دوره عملیاتی در کودکان چهار تا هشت ساله

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 28 تا 37)

کلیدواژه ها : یادداری ،تحول شناختی ،پیاژه ،هوش‌

کلید واژه های ماشینی : حافظه ،کودک ،عملیات ردیف ،یادآورى خاطره عملیات ردیف ،دوره عملیات ،عملیاتى ،دوره عملیاتی در کودکان ،تحول ،دوره پیش‌عملیاتى به دوره عملیات ،هوش ،تحول حافظه در گذار ،یادآورى ،آزمون ،حافظه یادآورى براى آزمودنیهاى گروه ،پژوهش بررسى تحول حافظه ،پیاژه ،نگهدارى ،عملیات رد ،تراز شناختى و تراز حافظه ،آزمون توانایی عملیات ردیف ،پیشرفت ،آزمایش ،نمرات نگهدارى گروههاى بینابینى ،بررسى ،نتایج بررسى حافظه یادآورى ،آزمودنى ،یادآورى خاطره ،آزمودنى در مرحله ردیف ،فرضیه ،حافظه و یادآورى خاطره عملیات

به منظور آزمون این فرضیه که‌"محتوای حافظه در گذار از نیم دوره پیش عملیاتی به نیم دوره عملیاتی،طی گذشت زمان‌ پیشرفت می‌نماید"،با استفاده از آزمون توانایی عملیات ردیف کردن‌"،120 نفر از کودکان چهار تا هشت ساله پیش دبستانی‌ و دبستانی شهر تهران در گروههای سنی در مراحل مختلف سطوح عملیاتی مورد بررسی قرار گرفتند.برای سنجش تراز حافظه‌ از آزمودنیها خواسته شد که خاطره خود را از عملیات ردیف کردن بر اساس آنچه که بیاد دارند بر روی کاغذ ترسیم نمایند و این درخواست در طی سه فاصله زمانی متوالی یکساعت،دو هفته و شش ماه پس از آزمایش،انجام گردید.اطلاعات بدست‌ آمده از این بررسی پس رویدادی با استفاده از طرح نیمه آزمایشی و روشهای آمار توصیفی و تحلیل واریانس با اندازه‌گیریهای‌ مکرر و گروههای هم‌بسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد که نحوه یادآوری آزمودنیها از عملیات ردیف کردن‌ تابع تراز شناختی آنهاست.بدین معنی که کودک آنچه را که درک می‌کند و نه آنچه را که می‌بیند.یادآوری کودکانی‌ که در نیم دوره عملیاتی قرار دارند بیش از کودکانی است که در نیم دوره پیش عملیاتی هستند؛و محتوای حافظه کودکان،در گذار از نیم دوره پیش عملیاتی به عملیاتی طی زمان طولانی(6 ماه)پیشرفت می‌نماید.

خلاصه ماشینی:

"تحول حافظه در گذار از دوره پیش عملیاتی در کودکان چهار تا هشت ساله دکتر عبدالعظیم کریمی* چکیده به منظور آزمون این فرضیه که"محتوای حافظه در گذار از نیم دوره پیش عملیاتی به نیم دوره عملیاتی،طی گذشت زمان پیشرفت می‌نماید"،با استفاده از آزمون توانایی عملیات ردیف کردن"،120 نفر از کودکان چهار تا هشت ساله پیش دبستانی و دبستانی شهر تهران در گروههای سنی در مراحل مختلف سطوح عملیاتی مورد بررسی قرار گرفتند. مسئله اصلی در این پژوهش این بوده است که چگونه حافظه بتدریج سازمان می‌یابد و نقش هوش در سازماندهی محتوای آن چیست؟ برای این منظور،حافظه و یادآوری خاطره عملیات ردیف کردن ده میله چوبی از قبل مرتب شده در یک رشته از کوتاه‌ترین تا بلندترین میله را به آزمودنیها نشان داده و به هر یک از آنان گفته شد که به دقت به مجموعه میله‌ها نگاه کنند تا آنچه را که می‌بینید به خاطر بسپارند پس از یکساعت،دو هفته و شش ماه از هر کودک خواسته شد که مجموعه را با رسم کردن بر روی کاغذ،یادآوری نمایند و یا میله‌ها را طبق آنچه قبلا دیده بودند ردیف نمایند. تحلیل واریانس درون گروهی نمرات آزمودنیها تفاوت نتایج آزمون نخستین فرضیه پژوهش مبنی بر متفاوت بودن توان نگهداری [مطالب حفظی]کودکانی که در دوره عملیات منطقی(عملیات ردیف کردن)هستند نسبت به کودکانی که در دوره پیش عملیاتی قرار دارند در جدول 5 ارائه گردیده است. جدول 8-میانگین،واریانس و انحراف استاندارد نمرات حافظه یادآوری برای آزمودنیهای گروه انتقالی در سه فاصله زمانی (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج آزمون فرضیه سوم مبنی بر وجود رابطه"بین نگهداری حفظی ردیف کردن و یادآوری خاطره ردیف کردن(ترسیم)در جدول 9 نشان داده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.