Skip to main content
فهرست مقالات

تحول حافظه در گذار از دوده پیش عملیاتی به دوره عملیاتی در کودکان چهار تا هشت ساله

نویسنده: ؛

بهار 1375 - شماره 8 (10 صفحه - از 28 تا 37)

کلیدواژه ها : یادداری ،تحول شناختی ،پیاژه ،هوش‌

کلید واژه های ماشینی : تحول حافظه در گذار ،گذار از دوره پیش‌عملیاتی ،تراز حافظه از آزمودنیها ،حافظه در گذار ،دوره پیش‌عملیاتی ،پیش‌عملیاتی ،دوره عملیاتی ،دوره پیش‌عملیاتی به دوره ،آزمودنی در مرحله ردیف ،آزمودنیها از عملیات ردیف ،عملیات ردیف ،میانگین نمره یادآوری آزمودنیها ،تحول حافظه ،پیاژه ،آزمودنیها ،دوره عملیات ،یادآوری خاطره عملیات ردیف ،آزمودنی در مرحله ،تراز حافظه ،گروههای سنی ،میانگین نمرات نگه‌داری ،روانشناسی شناختی ،تراز شناختی ،مرحله پیش‌عملیاتی ،عملیاتی مورد بررسی ،یادآوری آزمودنیها ،آزمون فرضیه ،توانایی عملیات ردیف ،حافظه کودکان ،تحول شناختی

به منظور آزمون این فرضیه که‌"محتوای حافظه در گذار از نیم دوره پیش عملیاتی به نیم دوره عملیاتی،طی گذشت زمان‌ پیشرفت می‌نماید"،با استفاده از آزمون توانایی عملیات ردیف کردن‌"،120 نفر از کودکان چهار تا هشت ساله پیش دبستانی‌ و دبستانی شهر تهران در گروههای سنی در مراحل مختلف سطوح عملیاتی مورد بررسی قرار گرفتند.برای سنجش تراز حافظه‌ از آزمودنیها خواسته شد که خاطره خود را از عملیات ردیف کردن بر اساس آنچه که بیاد دارند بر روی کاغذ ترسیم نمایند و این درخواست در طی سه فاصله زمانی متوالی یکساعت،دو هفته و شش ماه پس از آزمایش،انجام گردید.اطلاعات بدست‌ آمده از این بررسی پس رویدادی با استفاده از طرح نیمه آزمایشی و روشهای آمار توصیفی و تحلیل واریانس با اندازه‌گیریهای‌ مکرر و گروههای هم‌بسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد که نحوه یادآوری آزمودنیها از عملیات ردیف کردن‌ تابع تراز شناختی آنهاست.بدین معنی که کودک آنچه را که درک می‌کند و نه آنچه را که می‌بیند.یادآوری کودکانی‌ که در نیم دوره عملیاتی قرار دارند بیش از کودکانی است که در نیم دوره پیش عملیاتی هستند؛و محتوای حافظه کودکان،در گذار از نیم دوره پیش عملیاتی به عملیاتی طی زمان طولانی(6 ماه)پیشرفت می‌نماید.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.