Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر آموزش گروهی خانواده های مبتلا به اسکیزوفرنیا بر سازگاری بیماران در عملکرد روزمره

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1375 - شماره 8 (9 صفحه - از 56 تا 64)

کلیدواژه ها : اسکیزوفرنیا ،آموزش خانواده ،عملکرد روزمره

کلید واژه های ماشینی : بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا ،اسکیزوفرنیا بر سازگاری بیماران ،بیماران در عملکرد روزمره ،سازگاری بیماران در عملکرد ،اسکیزوفرنیا ،آموزش خانواده بیماران مبتلا ،نتایج تحلیل واریانس نمره‌های ارزیابی ،دارونما ،آموزش گروهی خانواده ،آموزش خانواده ،آموزش گروهی خانواده بیماران ،خانواده بیماران مبتلا ،خانواده بیماران ،بیماری اسکیزوفرنیا ،سازگاری بیمار ،تحلیل واریانس ،عملکرد روزمره ،عضو بیمار مبتلا ،میزان سازگاری بیمار ،بیماران مبتلا ،نگرش خانواده ،روزمره ،دارونما تنه‌ای در جلساتی ،گروه آزمایشی ،گروه دارونما ،پس‌آزمون مورد ارزیابی ،آزمایشی ،پرسشنامه ارزیابی بیمار ،بیمار بر خانواده ،خلاصه نتایج تحلیل واریانس

نظر به اهمیت آموزش خانواده بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا در کاهش چشمگیر شدت بیماری و عوارض آن،در پژوهش حاضر میزان کارآیی این شیوه مداخله‌ای در 30 خانواده دارای عضو بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیای مزمن که به‌ تصادف در سه گروه(گروه آزمایش،دارونما و گواه)جای داده شده بودند مورد بررسی قرارگرفت.آزمودنیهای هر سه گروه‌ از نظر متغییرهایی چون جنس،سن،سطح تحصیلات،تشخیص بیماری و طبقه اجتماعی همتاسازی شده بودند.این افراد از بین مراجعان به درمانگاه روانپزشکی شهید اسماعیلی تهران انتخاب شده و با استفاده از مصاحبه تشخیصی و پرسشنامه‌ای به این منظور تهیه شده بود مورد بررسی قرار گرقتند.این پژوهش از نوع پژوهشهای آزمایشی و برپایه‌ فرضیه‌های زیر شکل گرفته است:آموزش گروهی خانواده بیماران اسکیزوفرنیک پارانوئید مزمن بر میزان سازگاری بیماران‌ در عملکرد روزمره،بر میزان آگاهی خانواده و نیز احساس و نگرش خانواده نسبت به بیمار و بیماری تأثیر می‌گذارد.در اجرای پژوهش گروه آزمایش طی شش جلسه دو ساعته آموزشهایی همراه با بحث گروهی پیرامون بیماری اسکیزوفرنیا دریافت نمودند.گروه دارونما تنهای در جلساتی مشابه و بدون محتوای آموزش و بحث گروهی شرکت جستند و اعضای گروه‌ گواه تنها در پیش‌آزمون و پس‌آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند.پس‌آزمون،3 ماهه پس از پایان جلسات آموزشی،در هر سه‌ گروه اجرا گردید.نمرات به دست آمده از اجرای آزمونها در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون در سه گروه با استفاده از تحلیل‌ واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشاندهنده تأثیر معنی‌دار آموزش خانواده در سازگاری عملکرد بیمار، آگاهی و نگرش خانواده نسبت به بیماری بود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.