Skip to main content
فهرست مقالات

همه گیرشناسی اختلالهای رفتاری ایذایی و کمبود توجه در دانش آموزان دبستانی شهر گناباد

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

کلیدواژه ها : همه‌گیرشناسی(1) ،اختلالهای رفتار ایذایی و کمبود توجه ،گناباد ،پرسشنامه CDI-4

کلید واژه های ماشینی : میزان شیوع اختلالهای رفتار ،اختلالهای رفتار ،میزان شیوع ،کمبود توجه ،میزان شیوع اختلال ،کمبود توجه در دانش‌آموزان ،میزان شیوع اختلالهای رفتارایذایی ،توجه در دانش‌آموزان دبستانی ،ایذایی ،رفتارایذایی و کمبود توجه ،اختلالهای رفتار ایذایی ،شیوع اختلالهای رفتارایذایی ،شیوع اختلال ،اختلالهای رفتارایذایی ،پدر و مادر ،اختلالهای رفتاری ایذایی ،آموزگاران ،دانش‌آموزان دبستانی ،میزان شیوع اختلال بیش‌فعالی ،اختلالهای رفتاری ،اختلالهای روانی ،اختلال بیش‌فعالی ،سیاهه پدر و مادر ،رفتارایذایی ،اختلالهای روانپزشکی ،وضعیت تحصیلی ،اختلالهای روانپزشکی پدر ،شیوع اختلال بیش‌فعالی ،کودکان دبستانی ،ابتلاء به اختلال رفتارایذایی

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان شیوع اختلالهای رفتاری ایذایی و کمبود توجه در دو مرحله بر روی 400 دانش‌آموز دبستانی(302 پسر،198 دختر)شهر گناباد انجام شد که در آن از پرسشنامه‌های‌"آموزگاران‌"و"پدران و مادران‌"( CSI-4 )به‌ عنوان ابزار غربالگری استفاده گردید.در مرحله نخست(بررسی مقدماتی)،متن فارسی پرسشنامه‌ها توسط تنی چند از متخصصان ارزیابی و اصلاح شد سپس توسط مادران و آموزگاران 100 دانش‌آموز تکمیل شد.آنگاه صد کودک مزبور توسط روانپزشک مصاحبه و پرسشنامه مربوط به والدین توسط روانپزشک برای آنها تکمیل گردید.سپس با مقایسه تشخیص‌ روانپزشک با نتایج پرسشنامه‌ها"حساسیت‌"و"ویژگی‌"آزمونها بر اساس بهترین نقطه برش برای هر اختلال رفتار ایذایی تعیین‌ شد.نتایج داده‌های این مرحله نشان داد که به کارگیری هر دو چک لیست با نقاط برش تعیین شده از قابلیت غربالگری مناسبی‌ برخوردار است.در مرحله دوم،دو فرم پرسشنامه توسط مادران و آموزگاران 300 دانش‌آموز دیگر که به طور تصادفی انتخاب‌ شده بودند تکمیل گردید.با استفاده از نتایج کل نمونه،میزان شیوع اختلالهای مورد نظر تعیین شد.نتایج نشان داد که 17 درصد از افراد مورد بررسی دچار اختلالهای رفتار ایذایی و کمبود توجه هستند.اختلال بیش‌فعالی-کمبود توجه با 9 درصد از شایعترین اختلالها بود.همچنین بین میزان شیوع اختلالهای رفتار ایذایی و کمبود توجه و عوامل جمعیت‌شناختی‌ جنسیت،پایه تحصیلی،سن،وضعیت اجتماعی-اقتصادی پدر و مادر،وضعیت تحصیلی،سابقه اختلالهای روانپزشکی‌ پدر و مادر و برادران و خواهران دانش‌آموز ارتباط معنی‌داری وجود داشت.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.