Skip to main content
فهرست مقالات

میزان استرس و شیوه های مقابله در مراقبین بیماران اسکیزوفرنیک مزمن و بیماران دیالیزی مزمن

نویسنده: ؛ ؛ ؛

کلیدواژه ها : استرس ،مقابله ،مراقبین ،اسکیزوفرنیای مزمن ،بیماران دیالیزی

کلید واژه های ماشینی : مراقبین بیماران اسکیزوفرنیک مزمن ،مراقبین بیماران اسکیزوفرنیک ،بیماران اسکیزوفرنیک ،بیماران اسکیزوفرنیک مزمن ،مراقبین بیماران ،بیماران دیالیزی ،میزان استرس و شیوه‌های مقابله ،شیوه‌های مقابله در مراقبین ،بیماران دیالیزی مزمن ،میزان استرس ،بیماران اسکیزوفرنیک با علایم ،اسکیزوفرنیک ،دیالیزی ،بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا ،نسبت به مراقبین بیماران ،مراقبین بیماران دیالیزی ،مزمن ،دیالیزی مزمن ،مراقبین بیماران با علایم ،اسکیزوفرنیک مزمن ،شیوه‌های مقابله ،اسکیزوفرنیا ،میزان استرس و سبک مقابله ،مورد بررسی تفاوت معنی‌داری ،بررسی میزان استرس ،نسبت به مراقبین ،مراقبین بیماران دیالیز مزمن ،پرونده‌های بیماران ،شیراز ،مراقبین دو گروه

این پژوهش از نوع پس رویدادی است که به منظور بررسی میزان استرس و سبک مقابله با آن در مراقبین دو گروه از بیماران اسکیزوفرنیک مزمن و دیالیزی مزمن انجام گرفت.آزمودنیهای پژوهش را 20 نفر(9 مرد و 11 زن)از مراقبین‌ بیماران اسکیزوفرنیک و 20 نفر(13 زن و 7 مرد)از مراقبین بیماران دیالیزی تشکیل داده‌اند.هر گروه شامل:مادران،زنان، شوهران و فرزندان بودند که به روش چند مرحله‌ای از میان پرونده‌های بیماران موجود در مراکز درمانی شهر شیراز انتخاب‌ و از نظر میزان درآمد خانواده،تعداد اعضاء،میزان تحصیلات و سن همتاسازی شدند.داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌ QRS-SF چک لیست CS-R و MMPI گردآوری و با استفاده از آزمون t و تحلیل واریانس یک و دو عاملی تجزیه و تحلیل‌ گردید.نتایج نشان داد:بین میانگین استرس،شیوه‌های مقابله و اختلالات روانی در گروه مورد بررسی تفاوت معنی‌داری‌ وجود ندارد.جنسیت بیماران در میزان استرس آزمودنیها تأثیر معنی‌دار نداشت.گروههای مراقب در میزان استرس و سبک مقابله تفاوت معنی‌داری نداشتند.اما زنان مراقب در مقیاسهای PtṣHyṣD از مقیاسهای MMPI بطور معنی‌داری‌ نسبت به مراقبین مرد نمره بیشتری را بدست آوردند.همچنین مراقبین بیماران اسکیزوفرنیک با علایم منفی بطور معنی‌داری‌ نسبت به مراقبین بیماران با علایم مثبت استرس بیشتری را گزارش نموده‌اند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.