Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر اجرای برنامه ورزشی بر میزان عزت نفس سالمندان

نویسنده: ؛ ؛ ؛

کلیدواژه ها : عزت نفس ،سالمندان ،ورزش درمانی ،مقیاس کوپر اسمیت

کلید واژه های ماشینی : برنامه ورزشی ،میزان عزت‌نفس سالمندان ،اجرای برنامه ورزشی ،میزان تأثیر برنامه ورزشی ،برنامه ورزشی طراحی‌شده ،میزان عزت‌نفس ،عزت‌نفس سالمندان ،گروه سنی ،افزایش عزت‌نفس سالمندان ،بکارگیری برنامه ورزشی ،درصد در گروه سنی ،میانگین میزان عزت‌نفس ،بکارگیری ،فعالیتهای ورزشی ،بکارگیری برنامه ،میزان عزت‌نفس افراد ،افزایش عزت‌نفس ،سنی ،طراحی‌شده ،آزمونهای آماری ،آزمودنیها ،آزمودنیهای مورد بررسی ،کاهش عزت‌نفس ،درصد آزمودنیها ،آزمودنیهای پژوهش ،مورد تجزیه و تحلیل ،نشان داد ،مورد بررسی ،قرار داشتند ،قرار گرفت

به منظور ارزیابی میزان تأثیر برنامه ورزشی ویژه سالمندان بر میزان عزت نفس این افراد،با استفاده از مقیاس کوپر اسمیت،34 سالمند مرد 60 تا 75 ساله که بیشتر آنها در گروه سنی 65 تا 69 سال قرار داشتند مورد بررسی قرار گرفتند.این‌ افراد هر روز صبح به مدت 30 تا 45 دقیقه‌ای برنامه ورزشی طراحی شده،ویژه‌ای را اجرا نمودند.داده‌های‌ پژوهش با استفاده از آزمونهای آماری مجذور خی ضریب همبستگی،تحلیل واریانس و آزمون t و به کمک نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد که برنامه ورزشی طراحی شده موجب افزایش عزت نفس سالمندان گردیده‌ است.میانگین عزت نفس این افراد پیش از به کارگیری برنامه ورزشی 3/53 و پس از آن‌8/70 بود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.