Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه دارو درمانی و روش شرطی سازی در درمان شب ادراری

نویسنده: ؛ ؛ ؛

کلیدواژه ها : شب ادراری ،شرطی‌سازی ،ایمی پیرامین

کلید واژه های ماشینی : شرطی‌سازی در درمان شب‌ادراری ،روش شرطی‌سازی در درمان ،شرطی‌سازی ،درمانی ،دارو‌درمانی و روش شرطی‌سازی ،شب‌ادراری ،روش شرطی‌سازی ،دارو‌درمانی ،درمان شب‌ادراری ،درمان در گروه دارو‌درمانی ،پرسشنامه کنترل ماهانه شب‌ادراری ،شب‌ادراری با استفاده ،میزان عود اختلال ،روشهای درمانی ،میزان عود ،پرسشنامه کنترل شب‌ادراری ،رخداد شب‌ادراری در هفته ،گروه دارو‌درمانی ،روش شرطی‌سازی و دارو‌درمانی ،گروه شرطی‌سازی ،آغاز درمان در گروه ،بهبودی کامل ،عود اختلال ،روشهای درمانی تفاوت ،آزمودنیهای گروه دارو‌درمانی ،روش دارو‌درمانی ،شب‌ادراری استفاده ،کنترل شب‌ادراری ،قطع دارو ،قطع درمان

به منظور مقایسه تأثیر دارو درمانی(قرص ایمی پرامین)و روش شرطی‌سازی در درمان شب ادراری با استفاده از دستگاه‌ زنگ اخبار،50 کودک از مراجعین به مرکز روانپزشکی شهید اسماعیلی تهران که به تصادف در دو گروه جای داده شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند.آزمودنیهای دو گروه ازنظر متغیرهایی چون سن،جنس،سطح تحصیلات والدین و میزان درآمد ماهیانه خانواده همتاسازی شده بودند.برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مشخصات و پرسشنامه کنترل ماهانه‌ شب ادراری استفاده شد.داده‌های پژوهش به کمک آزمودنیهای آماری خی دو،آزمون تی و تحلیل واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد که دارو درمانی در 45 روز اول درمان مؤثرتر از روش شرطی‌سازی است،اما در 45 روز دوم بین دو گروه از نظر تأثیر روشهای درمانی تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.در زمینه میزان عود اختلال،45 روز پس از قطع روشهای درمانی نیز در دو گروه تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.