Skip to main content
فهرست مقالات

رتبه بندی رویدادهای استرس زا و ارتباط آن با اختلالهای روانی در جمعیت عمومی زاهدان

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 17 تا 28)

کلیدواژه ها :

اختلالات روانی ،زاهدان ،رویدادهای استرس‌زا

کلید واژه های ماشینی : استرس، رتبه‌بندى رویدادهاى استرس‌زاى زندگى، زاهدان، استرس‌زا، جدول رتبه‌بندى رویدادهاى استرس‌زاى زندگى، بیمار، مقایسه جدول رتبه‌بندى رویدادهاى استرس‌زاى، رتبه‌بندى رویدادهاى استرس‌زا، رویدادهاى استرس‌زا، رویدادهای استرس‌زای

استرسهای روانی-اجتماعی به عنوان یکی از عوامل به وجود آورنده بیماریهای بدنی و روانی،مقوله‌ای بهداشتی‌اند.از این‌ رو شناسایی این استرسها و ارزیابی آنها در گروههای مختلف برای تعیین گروههای آسیب‌پذیر ضروری می‌باشد.این پژوهش‌ با هدف بررسی رابطه استرس با بروز اختلالهای روانی،کمی‌سازی آن و مقایسه علایم روانی هر یک از رویدادهای استرس‌زا در گروههای مختلف با استفاده از پرسشنامه رویدادهای زندگی و پرسشنامه SCL-90-R انجام شده است.آزمودنیهای‌ پژوهش را 410 نفر(211 زن،199 مرد با میانگین سنی 3/31 سال)تشکیل داده‌اند.این افراد براساس نمونه‌گیری‌ خوشه‌ای-تصادفی از جمعیت عمومی شهرستان زاهدان انتخاب شدند.تجزیه وتحلیل داده‌ها با استفاده از آزمونهای‌ آماری Z ،آنالیز واریانس و روش توکی به کمک نرم‌افزار SPSS انجام شد.تحلیل داده‌ها نشان داد که میانگین استرس‌ (2/57)در جمعیت مورد بررسی تفاوت اندکی با حد بیماری‌زایی آن(3/58)داشته است.همچنین در افراد مجرد،کم‌سواد و زنان مشکلات عصبی-روانی بیشتر و شدیدتر است.مردان،افراد جوانتر،زنان و مردان بلوچ با رویدادهای استرس‌زای‌ بیشتری مواجه می‌گردند.بستری شدن یکی از اعضاء خانواده،زاد و ولد،مرگ و میر غیر منتظره،مشکلات مالی،بالا رفتن‌ هزینه‌های زندگی،بیکاری و اختلافات خانوادگی از شایعترین رویدادهای استرس‌زای زندگی بوده‌اند.

خلاصه ماشینی:

"این پژوهش با هدف بررسی رابطه استرس با بروز اختلالهای روانی،کمی‌سازی آن و مقایسه علایم روانی هر یک از رویدادهای استرس‌زا در گروههای مختلف با استفاده از پرسشنامه رویدادهای زندگی و پرسشنامه SCL-90-R انجام شده است. همان‌طور که در جدول ملاحظه می‌شود،تجربه استرس روانی بستری شدن یکی از اعضای خانواده(به دلیل مشکلات بهداشتی-درمانی) جدول 2-ادامه (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 2-ادامه (به تصویر صفحه مراجعه شود) بیش از دیگر موارد(39/6%)توسط افراد مورد بررسی گزارش گردیده است. در گروههای تحصیلی(دیپلم و بالاتر، متوسطه،ابتدایی یا بیسواد)تحلیل واریانس و روش توکی فقط میان دو گروه کم‌سواد و دیپلم به بالا تفاوت معنی جدول 4-میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنیهای مورد بررسی در ابعاد پنج‌گانه آزمون SCL-90-R و آزمون استرس برحسب جنسیت (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 5-مقایسه فراوانی رویداداهای استرس‌زای زندگی در گروههای مختلف برحسب جنسیت،سن،وضعیت تأهل،وضعیت تحصیلی،وضعیت مالی،قومیت،تعامل زن و قوم،تعامل مرد و قوم (به تصویر صفحه مراجعه شود) داری در علایم جسمی‌سازی هیجانات(0/001< P ، 7/277 F )و افسردگی(0/01< P ،4/091 F )نشان داد. Lazarus جدول 6-مقایسه ده رویداد استرس‌زای اول برحسب میانگین در سه پژوهش،پژوهش حاضر،بررسی متقی‌پور و پژوهش پیکل (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 7-مقایسه میانگین نمره‌های مقیاسهای پنج‌گانه آزمون SCL-90-R در پژوهشهای باقری یزدی،میرزایی،دولت آبادی و پژوهش حاضر (به تصویر صفحه مراجعه شود)1 2 3 تفاوت اندک بین نمره میانگین استرس در یکسال گذشته(57/2)در کل آزمودنیها با حد مرضی استرس (58/3)گویای روبرو شدن آزمودنیها با استرس بالا می‌باشد و می‌توان انتظار داشت که اختلالهای روانی در آن جامعه شیوع بیشتری داشته باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.