Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی راهبردهای مقابله، کارآمدی شخصی تصوری و نگرش به رویدادهای زندگی در دو گروه نوروتیک و بهنجار ایران

نویسنده: ؛ ؛ ؛

زمستان 1376 - شماره 11 (11 صفحه - از 43 تا 53)

کلیدواژه ها : راهبردهای مقابله‌ای ،نگرش ،رویدادهای زندگی ،نوروتیک

کلید واژه های ماشینی : کارآمدی شخصی تصوری ،راهبردهای مقابله با استرس ،نوروتیک ،راهبردهای مقابله ،شخصی تصوری ،بهنجار ،فشارهای روانی ،گروه بهنجار ،گروه نوروتیک ،کارآمدی شخصی ،استفاده از راهبردهای مقابله ،شخصی تصوری و نگرش ،نگرش به رویدادهای زندگی ،تصوری ،فشارهای روانی زندگی ،حل مسئله ،نوروتیک مورد بررسی ،مقابله‌های نامؤثر ،مقابله‌های متمرکز ،افراد بهنجار ،نوروتیک در استفاده ،رویارویی با استرس ،تصوری و نگرش ،لازاروس ،افراد گروه نوروتیک ،رویدادهای زندگی ،افراد گروه بهنجار ،کاهش آشفتگی عاطفی ،سطح کارآمدی شخصی تصوری ،رخدادهای زندگی

در پژوهش حاضر روشهای مقابله با انواع فشارهای روانی زندگی،کارآمدی شخصی تصوری‌1و نگرش به‌ رخدادهای استرس‌زا در دو گروه افراد بهنجار و نوروتیک مورد بررسی قرار گرفت.گروه بهنجار شامل 104 نفر و گروه‌ نوروتیک شامل 40 بیمار زن و مرد بود.داده‌های پژوهش از طریق پرسشنامه‌های مقابله با فشارهای روانی،خودکارآمدی‌ تصوری و نگرش به رویدادهای زندگی گردآوری گردید.نتایج نشان داد که بین گروه بهنجار و و نوروتیک در استفاده از راهبردهای مقابله با استرس و کارآمدی شخصی تصوری تفاوت معناداری وجود دارد.از سوی دیگر بین مقابله‌های‌ متمرکز بر حل مسئله،مقابله‌های نامؤثر و مقابله‌های متمرکز بر کاهش آشفتگی عاطفی با خودکارآمدی و نگرش به‌ رخدادهای زندگی همبستگی معنی‌داری وجود دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.