Skip to main content
فهرست مقالات

سوگیری حافظه ضمنی و آشکار در در بیماران مضطرب و افسرده

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

بهار 1377 - شماره 12 (12 صفحه - از 36 تا 47)

کلیدواژه ها : حافظه آشکار ،سوگیری حافظه ضمنی ،اختلال اضطراب فراگیر ،اختلال افسرده‌خویی

کلید واژه های ماشینی : سوگیری حافظه ضمنی ،حافظه ضمنی ،سوگیری حافظه ،اختلال اضطراب فراگیر ،حافظه ضمنی و آشکار ،حافظه آشکار ،بیماران مبتلا به اختلال ،تکلیف رمزگردانی نامیدن رنگ کلمه‌ها ،سوگیری هماهنگ با خلق ،اطلاعات هماهنگ با خلق ،سوگیری حافظه آشکار ،سوگیری پردازش اطلاعات هماهنگ ،ضمنی ،اختلال اضطراب ،افسرده ،اختلال افسرده‌خویی ،تکلیف حافظه ضمنی ،رمزگردانی نامیدن رنگ کلمه‌ها ،تکلیف حافظه آشکار ،مضطرب ،خلق در حافظه آشکار ،بیماران مضطرب ،اضطراب و افسردگی ،الگوی سوگیری حافظه ضمنی ،کلمه‌های مربوط به افسردگی ،بیماران افسرده ،رمزگردانی ،واژه‌های مربوط به افسردگی ،تکلیف حافظه ،هماهنگ

اضطراب و افسردگی از رایجترین پدیده‌های هیجانی هستند که انسان از آنها رنج می‌برد.یافته‌های پژوهشی نشان داده‌اند که سوگیری توجه برای اطلاعات هماهنگ با خلق،مشخصه افسردگی است.عطف به نظریات ویلیامز،واتز،مک لود و ماتیوز،در اضطراب منابع شناختی،بیشتر به وارسی اطلاعات مربوط به تهدید احتمالی در محیط و اجتناب از بسط بیشتر این اطلاعات اختصاص دارد؛اما در افسردگی منابع شناختی،اختصاص به وارسی اطلاعات بیرونی مربوط به افسردگی‌ ندارند،بلکه بیشتر بر افزایش بسط اطلاعات و رمزگردانی موارد منفی تأکید می‌شود.در این پژوهش الگوی سوگیری حافظه‌ ضمنی و آشکار 9 نفر(7 مرد و 5 زن)با تشخیص اختلال افسرده خویی،9 نفر(3 مرد 6 زن)با تشخیص اختلال اضطراب‌ فراگیر و 9 نفر(4 مرد و 5 زن)بدون سابقه اختلالهای هیجانی به عنوان گروه گواه مورد بررسی قرار گرفت.دو گروه نخست از بین مراجعه کنندگان به دو درمانگاه شهید اسماعیلی و انستیتو روانپزشکی تهران و براساس ملاکهای تشخیصی و آماری‌ اختلالهای روانی،تجدیدنظر چهارم( DSM-IV )انتخاب شدند و از نظر متغیرهایی چون سن و میزان تحصیلات با دو گروه دیگر همتاسازی شدند.هدف از اجرای این پژوهش شناسایی فرایندهای بنیادی شناختی بود که نقش اساسی در ایجاد سوگیری پردازش اطلاعات هماهنگ با خلق در بیماران افسرده و مضطرب دارند.ابزار به کاربرده شده در این پژوهش به شرح‌ زیر بوده است:پزسشنامه افسردگی بک،پرسشنامه اضطراب موقعیتی-خصیصه‌ای اشپیلبرگر،تکلیف رمزگردانی نامیدن‌ رنگ کلمه‌ها،تکلیف حافظه آشکار(بازشناسی)و تکلیف حافظه ضمنی(شناسایی تاکیستوسکوپی کلمه).برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش،تحلیل واریانس سه عاملی با اندازه‌گیریهای مکرر به کاربرده شده است.یافته‌های پژوهش نشان‌ داد که بیماران افسرده‌خو،سوگیری هماهنگ با خلق در حافظه آشکار دارند.اما این سوگیری را در حافظه ضمنی نشان‌ نمی‌دهند.اما بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر،در حافظه آشکار،سوگیری‌های هماهنگ با خلق ندارند.همچنین‌ نتایج نشان داد که آزمودنیهای هر سه گروه در حافظه ضمنی عملکرد مشابهی داشته‌اند.به طور کلی این بررسی نشان داد که‌ سوگیری حافظه آشکار می‌تواند به عنوان یک ویژکی بارز،اختلال افسرده‌خویی را از اختلال اضطراب فراگیر و آزمودنیهای‌ بهنجار جدا کند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.