Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط عوامل جمعیت شناختی و ویژگیهای شخصیتی با کودک آزاری و بی توجهی در گروهی از نوجوانان شهر اهر

نویسنده: ؛ ؛ ؛

بهار 1377 - شماره 12 (9 صفحه - از 67 تا 75)

کلیدواژه ها : کودک آزاری و بی‌توجهی ،ویژگیهای شخصیتی ،عوامل جمعیت شناختی ،اهر

کلید واژه های ماشینی : میانگین نمرات گروه آزار ،ویژگیهای شخصیتی با کودک‌آزاری ،ویژگیهای شخصیتی ،گروههای آزار شده ،کودک‌آزاری ،گروه آزار ،کودک‌آزاری و بی‌توجهی ،گروه آزار نشده ،آزار شده ،ویژگیهای شخصیتی در مقیاس ،جنس تفاوت معنی‌داری ،آزار نشده ،پرسشنامه کودک‌آزاری و بی‌توجهی ،مقیاس بالاتر از میانگین ،بی‌توجهی ،میانگین نمرات ،داده‌های پژوهش از پرسشنامه ،دختران و پسران ،جنس تفاوت معنی‌داری نشان ،نمرات گروه ،تفاوت معنی‌داری ،بی‌توجهی و پرسشنامه شخصیتی ،خشونت در خانواده ،بدرفتاری با کودکان ،معنی‌داری ،میانگین نمرات دو ،کودک آزاری ،پرسشنامه شخصیتی ،مقیاس روان‌پریشی تفاوت ،نمرات دو گروه

در این بررسی گروههای آزار شده و آزار نشده دختران و پسران در زمینه برخی متغیرهای جمعیت شناختی و ویژگیهای شخصیتی با یکدیگر مقایسه شدند.آزمودنیهای پژوهش را 235 نفر(131 دختر و 104 پسر)از دانش‌آموزان‌ دبیرستان شهر اهر(18-14 ساله)تشکیل داده‌اند که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده بودند.برای گردآوری‌ داده‌های پژوهش از پرسشنامه کودک آزاری و بی‌توجهی و پرسشنامه شخصیتی آیزیک برای نوجوانان استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از روشهای آمار توصیفی و آزمون آماری t مستقل استفاده گردیده است.نتایج نشان‌ داد که میانگین درآمد خانواده دو گروه در هردو جنس تفاوت معنی‌داری دارد.از نظر ویژگیهای شخصیتی در مقیاس‌ درون‌گرایی-برونگرایی بین گروههای آزار شده و آزار نشده در هردو جنس تفاوت معنی‌داری بدست نیامد،ولی در مقیاس روان‌نژندی تفاوت بین گروهها در هردو جنس معنی‌دار و میانگین نمرات گروههای آزار شده بالاتر بود.در مقیاس‌ روان‌پریشی تفاوت بین میانگین نمرات دو گروه آزار نشده و آزار شده در پسران معنی‌دار بود و میانگین نمرات گروه آزار شده بالا بود ولی در بین گروههای دختران در این مقیاس تفاوت معنی‌داری بدست نیامد.در مقیاس دروغ سنجی تفاوت‌ بین گروههای دختران معنی‌دار نبود ولی میانگین نمرات گروه آزار نشده پسران در این مقیاس بالاتر از میانگین نمرات‌ گروه آزار شده بود و تفاوت میان آنها معنی‌دار بود.این بررسی نشان داد که متغیرهایی چون میزان تحصیلات پدر و مادر، وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده و تعداد فرزندان در بروز رفتارهای کودک آزاری موثر است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.