Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنیک مزمن

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 4 تا 13)

کلیدواژه ها : اسکیزوفرنیای مزمن ،روانپزشکی جامعه نگر ،کیفیت زندگی

کلید واژه های ماشینی : بیماران ،کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنیک ،زندگی بیماران اسکیزوفرنیک مزمن ،کیفیت زندگى ،بررسى کیفیت زندگى بیماران اسکیزوفرنیک ،کیفیت زندگی ،کیفیت زندگى بیماران اسکیزوفرنیک ،ارزیابى کیفیت زندگى بیماران اسکیزوفرنیک ،زندگى بیماران اسکیزوفرنیک مزمن ،پژوهش ارزیابى کیفیت زندگى بیماران ،اهمیت روابط اجتماعى براى بیماران ،بررسى ،رضایت ،بیماران سطح روابط اجتماعى ،فعالیتهاى زندگى روزمره ،ارزیابى کیفیت زندگى ،روابط اجتماعى ،فعالیتهاى روزمره زندگى ،بیماران مزمن روانى ،روانى ،کیفیت زندگى رابطه ،حمایتى بیماران مزمن روانى ،سطح روابط اجتماعى ،زمینه ارزیابى کیفیت زندگى ،سطح فعالیتهاى زندگى روزمره ،فعالیتهاى ،آسایش روانى ،بیماران سطح آسایش روانى ،خدمات ،سطح آسایش روانى

کیفیت زندگی 100 بیمار(24 زن و 76 مرد)مبتلابه اسکیزوفرنیا که بطور تصادفی انتخاب شدند با استفاده از پرسشنامه‌ کیفیت زندگی ویسکانسین در مرکز روانپزشکی شهید اسماعیلی در مرداد ماه سال 1375مورد بررسی قرار گرفت.در این‌ بررسی که از نوع بررسیهای زمینه‌یابی-مقطعی بوده است،ارتباط خدمات پیگیری این مرکز بر کیفیت زندگی بیماران نیز بررسی شد.داده‌های پژوهش به کمک آزمون آماری خی دو و آزمون‌"من ویتنی‌"تجزیه و تحلیل شد.نتایج نشان داد که‌ کیفیت زندگی دو سوم بیماران در حد متوسط می‌باشد.تقریبا نیمی از بیماران در زمینه‌های گوناگون زندگی از جمله‌ فعالیتهای اشغالی،رضایت عمومی،روابط اجتماعی،آسایش روانی و سلامت جسمانی در سطح متوسط و در زمینه‌های‌ علایم،و فعالیتهای روزمره زندگی در سطح بالایی قرار داشتند.بیش از 3/1 بیماران از لحاظ سلامت روانی و فیزیکی در سطح‌ پایینی بودند و در ضمن هیچ یک از متغیرهای جمعیت شناختی با کیفیت زندگی رابطه معنی داری را نشان نداد.مقایسه بین‌ دو گروه مشمول و غیر مشمول طرح پیگیری،نشان دهنده آن بود که این دو گروه از نظر سطح کیفیت زندگی بطور کلی و در زمینه‌های آسایش روانی،علایم و سلامت جسمی تفاوت معنی داری داشتند،اما در زمینه‌های رضایت عمومی،فعالیتهای روزمره زندگی،فعالیت اشتغالی،وضعیت اقتصادی،و یا روابط اجتماعی تفاوت معنی داری بین دو گروه دیده نشد.

خلاصه ماشینی:

"اما این نکته نیز حائز اهمیت است که بیماران روانی ارزیابی ذهنی نسبتا بالایی از کیفیت زندگی خود دارند و با وجود آنکه شرایط عینی زندگی آنان نا مطلوب می‌باشد،این بیماران از بیشتر حیطه‌های زندگی خود راضی هستند(لهمن،1982،41983؛سولیوان(15) و همکاران،1992؛بودسون(16) ،1973؛لمب(17) ، 1979،به نقل از سولیوان و همکاران،1992). جدول (2) توزیع فراوانی میزان اهمیت روابط اجتماعی برای بیماران اسکیزوفرنیک سر پایی (به تصویر صفحه مراجعه شود) این بررسی نشان داد که سطح آسایش روانی نیمی (51%)از بیماران در حد متوسط و 41% در حد پائین است. در مجموع 53%از بیماران کیفیت زندگی خود را در سطح متوسط،26%در حد پائین و 21%در حد بالا ارزیابی نموده‌اند و عموما(87/2%)نسبت به دستیابی به در بیشتر جوامع بیکاری از مشکلات عمده بیماران اسکیزوفرنیک مزمن است و بیشتر افراد(66%)در این بررسی نیز بیکار هستند. جدول 5-مقایسه سطح کلی و حیله‌های کیفیت زندگی(در پرسشنامه کیفیت زندگی ویسکانسین)بین دو گروه زیر پوشش خدمات پیگیری(39 n )و بدون خدمات پیگیری (61 n ) (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث دریافته‌ها ویژگیهای جمعیت شناختی بیماران در این پژوهش مشابه سایر بررسیها در خصوص بیماران اسکیزوفرنیک سر پایی است(سولیوان و همکاران،1991؛اسکانتزو همکاران،1992؛موزر(1) و همکاران،1990به نقل از اسکانتز و همکاران،1992). همچنین با توجه به سطح بالای امیدواری به ارتقاء کیفیت زندگی که توسط بیماران ابراز شده است و نیز انتظاری که در نیل به این هدف از مصرف دارو دارند بایستی توجه ویژه‌ای بر روابط اجتماعی و فعالیتهای زندگی روزمره،فعالیتهای اشتغالی و توان بخشی حرفه‌ای این افراد مبذول گردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.