Skip to main content
فهرست مقالات

نقش حالتهای خلقی بر شیوه ارزیابی دانش آموزان دختر از توانایی مشکل گشایی خود

نویسنده: ؛ ؛ ؛

تابستان 1377 - شماره 13 (11 صفحه - از 35 تا 45)

کلیدواژه ها : خلق ،مشکل گشایی ،خود ارزیابی

کلید واژه های ماشینی : مشکل‌گشایی ،عوامل کفایت در مشکل‌گشایی ،حالت خلقی ،غمگین ،خلقی غمگین و خنثی ،کفایت در مشکل‌گشایی ،شاد ،خنثی ،حالتهای خلقی شاد ،حالت خلقی غمگین ،گروه خلقی شاد ،ارزیابی در مشکل‌گشایی ،خلقی شاد ،خلقی غمگین ،میانگین عامل کنترل شخصی ،کنترل شخصی ،پرسشنامه مشکل‌گشایی ،حالت خلقی خنثی ،خلق منفی ،افراد در حالت خلقی ،عامل کنترل شخصی ،خلق مثبت ،میانگین عامل کفایت ،فیلم غمگین ،پرسشنامه خلقی ،فورگاس ،شخصی در مشکل‌گشایی ،شخصی با عامل گرایشی ،فیلم شاد ،کنترل شخصی با عامل

به منظور بررسی رابطه بین خلق و خود ارزیابی افراد از توانایی آنها برای مشکل گشایی در دوران نوجوانی،150 دانش آموز دختر پایه سوم راهنمایی شهر تهران در دو گروه آزمایشی(هر گروه 50)و یک گروه گواه n به کمک‌ یک پرسشنامه خلقی و پرسشنامه مشکل گشایی هپنر مورد بررسی قرار گرفتند.آزمودنیها که از نظر سن و جنس همتا بودند به تصادف در سه گروه جای داده شدند.به گروه اول یک فیلم شاد،به گروه دوم یک فیلم غمگین و به گروه سوم‌ (گروه گواه)یک فیلم مستند(خنثی)نشان داده شد.بیدرنگ پس از نمایش فیلم از آزمودنیها خواسته شد که نخست‌ پرسشنامه خلقی را تکمیل کرده،سپس به پرسشنامه خود ارزیابی در مشکل گشایی پاسخ دهند.داده‌های پژوهش به‌ کمک تحلیل واریانس،آزمون تعقیبی و آزمون t وابسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد که گروه خلقی‌ شاد ارزیابی بالاتری از توانایی مشکل گشایی‌شان پاسخ دهند.داده‌های پژوهش به‌ خلقی غمگین و خنثی تا حدی شبیه به هم است.همچنین گروه خلقی شاد احساس کفایت بیشتر در مشکل گشایی و کنترل بیشتری بر رفتارها و هیجاناتشان نسبت به دو گروه دیگر(غمگین و خنثی)دارند.گفتنی است که نمرات گروه‌ غمگین در این دو عامل کمتر از گروه خنثی است.این بررسی نشان داد وضعیت خلقی بر فرایندهای شناختی تأثیر می‌گذارد و موجب تسهیل جذب و یادآوری اطلاعات هماهنگ با آن می‌شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.