Skip to main content
فهرست مقالات

تعریف و تحمل استرس در بین جمعیتهای مذهبی

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاییز 1377 - شماره 14 (7 صفحه - از 49 تا 55)

کلیدواژه ها : شیعه ،مذهب ،استرس ،وجوهات مذهبی ،آزمون پیکل

کلید واژه های ماشینی : تحمل استرس ،رویدادهای استرس‌زای زندگی ،مذهبی ،وقایع استرس‌زای زندگی پیکل ،وجوهات ،باورهای مذهبی ،بیماریهای روان‌تنی ،باورهای مذهبی در تجربه ،ابتلا به بیماریهای روان‌تنی ،آزمون پیکل ،تعریف و تحمل استرس ،وجوهات مذهبی بعنوان شاخص ،وجوهات مذهبی ،رویدادهای استرس‌زای ،میزان تحمل استرس ،پیکل ،استرس‌زای زندگی ،بیماریهای روان‌تنی موجود افراد ،روان‌تنی ،تجربه و تحمل استرس ،رتبه‌بندی رویدادهای استرس‌زای زندگی ،جمعیتهای مذهبی ،استرس‌زای ،گروه تفاوت معنی‌داری ،میزان استرس ،وقایع استرس‌زای زندگی ،اختلالهای روانی ،پرداخت وجوهات مذهبی ،علوم پزشکی ،رتبه‌بندی وقایع استرس‌زای زندگی

استرس یکی از مهم‌ترین موضوعهای دانش روانپزشکی و اعصاب می‌باشد.اما میزان آگاهی،از روندهای مغزی آن‌ ناچیز است.بررسیهای انجام شده در دهه جاری نشان می‌دهند که وراثت اگرچه زمینه بیماریهای جسم و روان را تشکیل‌ می‌دهد،استرس نیز نقش مهمی در شروع اختلالهای روانی و روان‌تنی دارد.استرسهای شدید،مزمن و یا غیر قابل کنترل، تغییراتی در نظامهای میانجی شیمیایی،به ویژه منوآمینها ایجاد و از طریق پپتیدهای عصبی،موجب تغییر میزان‌ انعطاف پذیری این نظامها می‌گردد.لازم است،تأثیرات عوامل گوناگون مانند وراثت،قومیت و فرهنگ نیز در این روند مغزی بررسی گردد.بررسی حاضر به نقش باورهای مذهبی در تعریف و تحمل استرس می‌پردازد.در این پژوهش برای‌ سنجش میزان استرس در دو گروه 50 نفری(100 N )از اهالی دو شهر داخلی(ایران)و خارجی(25-15ساله)که به شیوه‌ نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده و همگی مرد بودند،از آزمون رتبه بندی وقایع استرس‌زای زندگی پیکل استفاده شد. بررسی بیماریهای روان تنی موجود افراد به منظور بررسی میزان تحمل استرس انجام گردیده است.در بررسی حاضر پرداخت وجوهات مذهبی بعنوان شاخص باورهای مذهبی در نظر گرفته شده است.داده‌های پژوهش به کمک آزمون t و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد که تجربه رویدادهای استرس‌زای زندگی در این جمعیتها با هم و همچنین نسبت به بررسیهای مشابه فرق می‌کند.همچنین تحمل استرس که شاخص آن در این بررسی درصد ابتلا به‌ بیماریهای روانتنی است در دو گروه تفاوت معنی‌داری نشان می‌دهد.نتایج بررسی حاضر نشان می‌دهد که باورهای مذهبی‌ در تجربه و تحمل استرس مؤثر است.و در برنامه‌ریزیهای بهداشت روانی،لازم است تأثیر این عامل در نظر گرفته شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.