Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی جنبه های روانی-اجتماعی و شیوه های کنار آمدن با بیماری در دو گروه از مبتلایان به ویروس نقص ایمنی بدن

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاییز 1377 - شماره 14 (9 صفحه - از 56 تا 64)

کلیدواژه ها : عفونت HIV ،فشارهای روانی اجتماعی ،شیوه‌های کنار آمدن ،حمایت اجتماعی

کلید واژه های ماشینی : بیماران مبتلا به عفونت ،عفونت HIV ،آسایش روانی ،بیماران با آسایش روانی ،فشارهای روانی ،آسایش روانی بالا ،گروه از بیماران مبتلا ،افراد مبتلا به عفونت ،آسایش روانی پایین ،آمدن با بیماری ،گروه آسایش روانی پایین ،حمایت اجتماعی ،آزمون آسایش روانی ،بیماران مبتلا ،گروه آسایش روانی بالا ،عفونت HIV نشان ،میزان فشارهای روانی ،گروه آسایش روانی ،روابط اجتماعی ،مبتلایان به ویروس نقص ،مبتلا ،عمق رابطه تفاوت معنی‌داری ،معنی‌داری ،ابتلا به عفونت HIV ،بررسی جنبه‌های روانی ،پرسشنامه کیفیت روابط اجتماعی ،HIV نشان دادند ،تفاوت معنی‌داری ،یافته‌های پژوهش نشان ،آمدن

این پژوهش به منظور بررسی جنبه‌های روانی-اجتماعی،شیوه‌های کنار آمدن با بیماری و کیفیت روابط اجتماعی دو گروه از بیماران مبتلا به عفونت HIV مثبت انجام شد.آزمودنیهای این بررسی که از نوع بررسیهای مقطعی-توصیفی است، 10 نفر(7 مرد،3 زن با میانگین سنی 5/31)از بیماران مبتلا به عفونت HIV بودند و با خانواده زندگی می‌کردند.این‌ بیماران ابتدا توسط آزمون آسایش روانی غربالگری شده و در دو گروه 5 نفری با آسایش روانی بالا و پایین جای داده شدند. سپس سه پرسشنامه کیفیت روابط اجتماعی،مقابله با بیماری و فشارهای روانی-اجتماعی برای هر کدام از بیماران تکمیل‌ گردید.داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون t ناوابسته و ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌های‌ پژوهش نشان داد که بین میانگین نمرات فشارهای روانی-اجتماعی و میزان آشفتگی ناشی از این فشارها در دو گروه تفاوت‌ معنی‌داری وجود ندارد،در صورتی که در هر دو گروه به صورت جداگانه میزان فشارهای روانی-اجتماعی پس از ابتلا به‌ بیماری نسبت به پیش از آن به صورت معنی‌داری افزایش پیدا کرده بود.همچنین یافته‌های پژوهش نشان داد که بیماران با آسایش روانی بالا به صورت معنی‌داری روشهای مقابله شناختی و رفتاری فعال را بیشتر به کار می‌بردند تا گروه با آسایش‌ روانی پایین.همچنین از نظر چگونگی روابط اجتماعی در سه بعد حمایت اجتماعی،روابط تعارضی و عمق رابطه تفاوت‌ معنی‌داری بین دو گروه مشاهده نشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.