Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر برنامه پی.ال.یو. در تغییر نگرش دختران پایه اول راهنمایی نسبت به دانش آموزان استثنایی

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1377 - شماره 15 (7 صفحه - از 62 تا 68)

کلیدواژه ها : پیالیو ،دانش‌آموزان ،نگرش ،کودکان استثنایی ،تهران

کلید واژه های ماشینی : تغییر نگرش دانش‌آموزان عادی ،نسبت به دانش‌آموزان ،نگرش دانش‌آموزان عادی ،پس‌آزمون در گروه آزمایش ،گروه آزمایش ،دانش‌آموزان عادی ،تغییر نگرش دانش‌آموزان ،افراد استثنایی ،نگرش دانش‌آموزان ،پرسشنامه‌های نگرش‌سنج ،عادی ،پیش‌آزمون و پس‌آزمون ،آزمودنیهای ،پس‌آزمون ،ویژگیهای مثبت ،پس‌آزمون در گروه ،پرسشنامه‌های نگرش‌سنج پاسخ ،دانش‌آمزان استثنایی ،منفی ،نمره‌های پیش‌آزمون و پس‌آزمون ،نگرش مثبت ،پس‌آزمون دانش‌آموزان گروه آزمایش نسبت ،نسبت به دانش‌آموزان استثنایی ،دانش‌آموزان استثنایی ،استثنایی ،دانش‌آموزان استثنایی به کار ،نگرش دانش‌آموزان عادی نسبت ،تغییر نگرش ،برنامه آموزشی ،توصیف دانش‌آموزان استثنایی

123 دانش‌آموز دختر که به طور تصادفی از دو مدرسه راهنمایی انتخاب شده بودند در دو گروه آزمایش و گواه جای‌ داده شدند و به پرسشنامه‌های نگرش‌سنج پاسخ دادند.پرسشنامه دارای سه بخش بود.بخش نخست دارای 20 پرسش بود که نگرش کلی و دو عامل جامعه‌طلبی و موقعیت تحصیلی را می‌سنجید.بخش دوم شامل 31 ویژگی(مثبت،منفی و حساس)بود و از آزمودنی‌ها پرسیده شد برای توصیف یک دانش‌آموز استثنایی کدام ویژگی را به کار می‌برند.بخش سوم‌ دارای پرسشهایی درباره تجربه‌های پیشین آزمودنی‌ها با دانش‌آموزان استثنایی بود.پس از پاسخگویی به پرسشنامه،برنامه‌ آموزشی در هشت جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد.سپس هر دو گروه دوباره به پرسشنامه‌های نگرش‌سنج پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس چند عاملی با اندازه‌گیریهای مکرر تجزیه‌وتحلیل گردید.نتایج نشان داد که‌ در پس آزمون دانش‌آموزان گروه آزمایش نسبت به گروه گواه ویژگیهای مثبت بیشتری را برای توصیف دانش‌آموزان‌ استثنایی به کار برده‌اند،ولی در سایر خرده مقیاسها تفاوت معنی‌داری دیده نشد.نتایج کیفی نشان داد که دانش‌آموزان در این دوره با دانش‌آمزان استثنایی آشنا شدند و آشنایی بیشتر باعث شد که احساس بهتری نسبت به دانش‌آمزان استثنایی‌ داشته باشند و در آینده برای سازگاری تلاش کنند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.