Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان شیوع افسردگی، اضطراب و ترس مرضی در دوران بارداری در شهر اهواز

نویسنده:

ISC (6 صفحه - از 56 تا 61)

کلیدواژه ها :

افسردگی ،اضطراب ،سلامت روانی ،MMPI ،ترس مرضی ،بارداری

کلید واژه های ماشینی : باردار، دوران بارداری در شهر اهواز، زنان باردار، زنان، میزان شیوع افسردگى، باردارى، بررسى تعیین میزان شیوع افسردگى، ترس مرضى در دوران باردارى، بیماران، ترس مرضی در دوران بارداری

هدف از اجرای این پژوهش،تعیین میزان شیوع افسردگی،اضطراب و ترس مزضی در دوران بارداری در شهر اهواز می‌باشد.برای این منظور 360 نفر از زنان باردار مراجعه‌کننده به درمانگاهها،بیمارستانهای دولتی و مطب‌های خصوصی‌ در فاصله دی‌ماه 1376 تا خرداد 1377 که به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده بودند و 60 نفر زن غیرباردار از میان‌ مراجعه‌کنندگان به مراکز بهداشت،مطب‌های خصوصی متخصصان زنان و مامایی و بیمارستانهای دولتی به عنوان گروه‌ گواه برگزیده شده بودند به کمک پرسشنامه چندوجهی شخصیتی مینه‌سوتا مورد بررسی قرار گرفتند.داده‌های بدست آمده‌ به کمک روشهای آمارتوصیفی و آزمون خی‌دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد که هیچگونه تفاوت‌ معنی‌داری از نظر افسردگی،اضطراب و ترس مرضی در سه‌ماهه اول دوم و سوم بارداری وجود ندارد.همچنین بین دو گروه آزمایشی(زنان باردار)و گروه گواه(زنان غیرباردار)تفاوت معنی‌داری از نظر افسردگی،اضطراب و ترس مرضی در تمام دوره دیده نشد.

خلاصه ماشینی:

"برای این منظور 360 نفر از زنان باردار مراجعه‌کننده به درمانگاهها،بیمارستانهای دولتی و مطب‌های خصوصی در فاصله دی‌ماه 1376 تا خرداد 1377 که به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده بودند و 60 نفر زن غیرباردار از میان مراجعه‌کنندگان به مراکز بهداشت،مطب‌های خصوصی متخصصان زنان و مامایی و بیمارستانهای دولتی به عنوان گروه گواه برگزیده شده بودند به کمک پرسشنامه چندوجهی شخصیتی مینه‌سوتا مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین پارلبرگ26 ،و نیجرهوتس27 ،پاسچیر28 ، هینین29 و دکر30 (1996)نشان دادند که عوامل روانی- اجتماعی پیش‌بینی‌کننده سلامت مادر و پیامدهای میزان شیوع افسردگی،اضطراب و ترس مرضی در دوران بارداری بوده و بر پایه فرضیه‌های زیر اجرا گردیده است. آزمون خی‌دو در سه سطح کم،متوسط و زیاد(مرضی) در خرده مقیاس‌های D و Pt آزمون MMPI بین دو گروه آزمایشی و گواه تفاوت معنی‌داری نشان نداد. همانطوری که در جدول 3 دیده می‌شود هیچ یک از 3 فرضیه پژوهش جدول3-نتایج آزمون خی‌دو در سه ماهه اول،دوم و سوم در دو سطح کم و متوسط(بهنجار)و زیاد(مرضی)در خرده مقیاس‌های بالینی D و Pt آزمون MMPI (360 N ). (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث در یافته‌ها هدف این بررسی تعیین میزان شیوع افسردگی، اضطراب و ترس مرضی در زنان باردار در شهر اهواز بود. آزمون خی‌دو نشان داد که در سه ماه اول،دوم و سوم بارداری از نظر میزان شیوع افسردگی،اضطراب و ترس مرضی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. همچنین این بررسی نشان داد که بین دو گروه آزمایشی و گواه تفاوت معنی‌داری از نظر میزان شیوع افسردگی،اضطراب و ترس مرضی بجز در خرده مقیاس Pa (پارانویا)دیده نشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.