Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی وضعیت سلامت روانی گروهی از مهاجران افغان مقیم شیراز

نویسنده: ؛ ؛ ؛

کلیدواژه ها : مهاجران افغان ،اختلالهای روانپزشکی ،پرسشنامه سلامت عمومی

کلید واژه های ماشینی : بررسی وضعیت سلامت روانی ،پرسشنامه سلامت عمومی ،اختلالهای روانپزشکی ،میزان شیوع اختلالهای روانپزشکی ،سؤالی پرسشنامه سلامت عمومی ،روانپزشکی در میان مهاجران ،شیوع اختلالهای روانپزشکی ،سلامت روانی ،افزایش شیوع اختلالهای روانپزشکی ،مهاجران افغان ،مهاجران افغان مقیم شیراز ،افغان ،شیراز ،وضعیت سلامت ،میزان شیوع ،ابتلا به اختلالهای روانپزشکی ،اختلالهای روانی ،اختلالهای روانپزشکی ر افراد ،تأهل ،نمرات مقیاس‌های فرعی ،افغان مقیم ،افغان ساکن شیراز ،کشور در جمعیت ،مقیاس‌های فرعی ،وضعیت تأهل ،شاه‌محمدی ،معنی‌داری ،تأهل ارتباط معنی‌داری ،مقیم شیراز ،بهداشت روانی

مهاجرت و مشکلات ناشی از تفاوت‌های قومی در کشور میزبان یا افزایش شیوع اختلالهای روانپزشکی در میان مهاجران می‌شود.هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت سلامت روانی گروهی از مهاجران افغان ساکن شیراز می‌باشد. در این پژوهش 81 نفر از مهاجران افغان با روش نمونه‌گیری تصادفی برگزیده شده و با استفاده از فرم 28 سؤالی پرسشنامه‌ سلامت عمومی مورد ارزیابی قرار گرفتند.تجزیه و تحلیل داده‌ها به کمک آزمون t،2X،ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل‌ واریانس انجام گردید.نتایج نشان داد که میزان شیوع اختلالهای روانپزشکی ر افراد مورد بررسی 6/34%می‌باشد.در این‌ بررسی رابطه معنی‌داری میان سن و میزان ابتلا به اختلالهای روانپزشکی دیده شد،ولی با وضعیت تحصیلات و تأهل‌ ارتباط معنی‌داری نداشت و با طول اقامت در ایران میزان اضطراب کاهش نشان داد.در این بررسی میزان ابتلا به‌ اختلالهای روانپزشکی در میان مهاجران افغان در مقایسه با بررسیهایی که در مناطق مختلف کشور در جمعیت بومی‌ انجام شده بیشتر است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.