Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی از کارافتادگی و استراحت های پزشکی ناشی از بیماری های روانپزشکی در بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی

نویسنده: ؛ ؛ ؛

کلیدواژه ها : کارگران ،اختلالهای روانپزشکی ،از کارافتادگی ،استراحت پزشکی ،سازمان تأمین اجتماعی

کلید واژه های ماشینی : استراحت پزشکی ،سازمان تأمین اجتماعی ،گروه از کارافتاده ،اختلالهای روانپزشکی ،گروه استراحت پزشکی ،مراجعان استراحت پزشکی ،کارافتاده ،کارافتادگی ،میانگین سن از کارافتادگی ،بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی ،مراجعان ،استراحت پزشکی با میانگین ،کارافتادگی و استراحت ،تأمین اجتماعی ،کارافتادگی و استراحت‌های پزشکی ،میانگین سن ،بیماریهای روانپزشکی ،کارافتاده نشده ،اختلالهای عصب‌شناختی ،سن از کارافتادگی ،افراد از کارافتاده ،اختلالهای روانی ،شغلی ،معنی‌داری ،غیبت از کار ،انستیتو روانپزشکی تهران ،مراجعان به کمیسیون ،روانپزشکی به‌طور معنی‌داری بیش ،عصب‌شناختی ،اختلالهای روانپزشکی و عصب‌شناختی

هدف پژوهش حاضر،بررسی بیماریهای روانپزشکی منجر به از کارافتادگی و استراحت های پزشکی در کمیسیون‌ اعصاب و روان سازمان تأمین اجتماعی شهر تهران است.از میان 810 بیمار که رد طول سالهای 1373-1372 به این‌ کمیسیون ارجاع شدند،128 نفر به علت ناقص بودن اطلاعات دریافت شده حذف شدند و نمونه پژوهش به 682 نفر (141 نفر از کارافتاده،429 نفر تأیید استراحت پزشکی و 112 نفر از کارافتاده نشده)کاهش یافت.یافته‌ها نشان داد که‌ اختلالهای خلقی،شایعترین اختلال روانپزشکی منجر به از کارافتادگی(9/20%)و استراحت‌های پزشکی(4/50%)است. اختلالهای روانپزشکی به طور معنی‌داری بیش از اختلالهای عصب‌شناختی منجر به از کارافتادگی و استراحت پزشکی‌ شدند.به طوری که 9/56%ازکارافتادگان و 5/83%کل مراجعان استراحت پزشکی را به خود اختصاص دادند.در حالی‌که‌ اختلالهای عصب‌شناختی در 1/43%از کارافتادگان و 5/16%مراجعان استراحت پزشکی سبب مراجعه آنها گردیده و این‌ تفاوتها از نظر آماری معنی‌دار است.3/32%از کارافتادگان را کارگران ساده و 3/28%استراحت‌های پزشکی را کارگران ماهر تشکیل دادند.میانگین سن از کارافتادگی 46 سال بود که به طور متوسط منجر به از دست رفتن 14 سال شغل(و در کل‌ 1974 سال)گردید.گروه استراحت پزشکی با میانگین سن و سنوات خدمتی که به طور معنی‌داری کمتر از گروه از کارافتاده‌ بود،به اندازه گروه از کارافتاده،استراحت‌های پزشکی داشتند(2/5 ماه در برابر 5/5)و این تفاوت معنی‌داری نبود؛در حالی‌ که شمار مراجعان استراحت پزشکی 4 برابر گروه از کارافتاده است و چنانچه روزهای از دست رفته شغلی به تعداد مراجعان‌ بخش گردد گروه استراحت پزشکی و از کارافتاده به ترتیب 3/64 و 3/23 روز شغلی را ازدست داده‌اند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.