Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی استرسهای شغلی کارکنان مدارک پزشکی شاغل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

نویسنده: ؛ ؛

کلیدواژه ها : استرسهای شغلی ،کارکنان مدارک پزشکی ،بیمارستانهای آموزشی ،بهداشت حرفه‌ای

کلید واژه های ماشینی : محیط فیزیکی ،پرسشنامه نقش‌های شغلی ،بیمارستانهای آموزشی ،محیط کار ،عوامل استرس‌زای محیط کار ،میزان استرس زنان ،بخش مدارک پزشکی ،مرد شاغل در بخش ،بیمارستانهای آموزشی دانشگاه ،شغلی کارکنان ،محیط فیزیکی کار ،کارکنان با تحصیلات ،اشتباه بودن آمار بخشها ،میزان تحصیلات ،فیزیکی ،کارکنان مرد شاغل ،کار در شیفت ،کارکنان مورد بررسی ،مدارک پزشکی ،کارکنان مدارک پزشکی ،استرس شغلی ،دانشگاه علوم پزشکی ،میزان تحصیلات افراد مورد بررسی ،شغلی ،میزان استرس ،شغلی کارکنان مدارک ،بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم ،بایگانی مدارک پزشکی ،استرسهای شغلی ،میزان استرس شغلی

با استفاده از پرسشنامه نقش‌های شغلی اسیپو و همکاران،117نفر زن و 78 نفر مرد از نظر میزان استرس شغلی مورد بررسی قرار گرفتند.داده‌های پژوهش به کمک شاخصهای آمار توصیفی و آزمون خی دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان دادند که برای کارکنان هر چهر بخش:1-پذیرش،2-بایگانی مدارک پزشکی،3-آمار و 4-کدگذاری،محیط فیزیکی کار بیشترین میزان استرس زایی را داشته است.آزمون آماری خی دو ارتباط معنی‌داری را میان شدت استرس شغلی‌ و جنسیت،وضعیت تأهل و میزان تحصیلات افراد مورد بررسی نشان داد.بدین معنی که میزان استرس زنان در جامعه‌ مورد بررسی بیش از مردان،کارکنان مجرد بیش از کارکنان متأهل و کارکنان با تحصیلات کارشناسی و بالاتر بیش از کارکنان با سایر مدارک تحصیلی بود.افراد مورد بررسی مهمترین عوامل استرس زای محیط کار خود را عدم توانایی پاسخ به تمامی‌ بیماران مراجعه کننده،کم بودن فضای پذیرش و بایگانی،تأخیر حضور پزشکان،عدم بکارگیری تکنولوژی جدید در بایگانی،نفرستادن به موقع پرونده از بخشها،اشتباه بودن آمار بخشها،ارائه نکردن به موقع آمار توسط بخشها،بی‌توجهی‌ مسئولین به آمار تهیه شده،ناخوانا بودن خط پزشکان،عدم درج تشخیص نهایی توسط پزشکان،به کار نگرفتن نشانه‌های‌ اختصاری رایج و عدم توجه مسئولین به کدگذاری بیماریها برشمرده‌اند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.