Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی همه گیرشناسی اختلالهای روانی در کارگران کارگاههای شهر کرد و بروجن

نویسنده: ؛ ؛ ؛

کلیدواژه ها : همه‌گیر شناسی ،اختلالهای روانی ،کارگران ،پرسشنامه SRQ-24 ،چک لیست مصاحبه بالینی ،شیوع

کلید واژه های ماشینی : اختلالهای روانی ،میزان شیوع اختلالهای روانی ،اختلالهای روانی در کارگران ،شیوع اختلالهای روانی ،میزان شیوع ،کارگران کارگاههای شهرکرد ،نقطه برش ،شهرکرد ،مصاحبه بالینی ،بررسی همه‌گیر ،SRQ ،اختلالهای روانی در نمونه ،نقطه برش پرسشنامه ،پرسشنامه SRQ ،پژوهش میزان شیوع ،ابتلاء به اختلالهای روانی ،همه‌گیر ،بالینی ،کارگاههای شهرکرد و بروجن ،چک‌لیست مصاحبه بالینی ،اختلالهای روانی در زنان ،نقطه برش آزمون ،پالاهنگ ،نمونه مورد بررسی ،اختلالهای اضطرابی ،بهترین نقطه برش ،شهرکرد و بروجن ،روانشناسی بالینی ،فشارهای روانی ،شغلی

هدف پژوهش حاضر بررسی همه‌گیر شناسی اختلالهای روانی در کارگران کارگاههای شهرکرد و بروجن پس از انجام‌ پیش پژوهش و تعیین نقطه برش پرسشنامه،در یک برسی دو مرحله‌ای نخست 503 نفر توسط پرسشنامه SRQ-24 مورد ارزیابی قرار گرفتند و در مرحله دوم 148 نفر که نمره برابر و یا بالاتر از نقطه برش(نمره 7)بدست آورده بودند به کمک‌ چک لیست مصاحبه بالینی براساس ملاکهای تشخیصی DSM-IV مورد بررسی قرار گرفته و میزان شیوع اختلالهای روانی‌ در نمونه مورد بررسی مشخص شد.نتایج نشان داد که میزان شیوع اختلالهای روانی 88/19%(4/23%زنان و 1/19% مردان)است.اختلالهای اضطرابی و خلقی به ترتیب با 75/7%و 96/6%شایعترین اختلالهای روانی بودند.اختلالهای شبه‌ جسمی با 39/2%و اختلالهای تطابق با 39/1%در رده‌های بعدی قرار داشتند.این بررسی نشان داد که میزان شیوع‌ اختلالهای روانی در کارگران ماهر 6/22%است و کارگران نیمه ماهر و کارگران سارده به ترتیب با 4/20%و 6/18%در رده‌های بعدی قرار دارند.نتایج همچنین نشان داد که رابطه معنی‌داری میان سطح تحصیلات و وضعیت تأهل با ابتلاء به‌ اختلالهای روانی وجود دارند.در این پژوهش میزان شیوع اختلالهای روانی با محاسبه بیش از یک تشخیص روانپزشکی‌ 26%بود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.