Skip to main content
فهرست مقالات

رفتارهای مقابله ای والدین: بررسی روشهای درمان دارویی و آموزشی در شب ادراری کودکان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (6 صفحه - از 47 تا 52)

کلیدواژه ها :

تغییر رفتار ،شب ادراری ،آموزش والدین ،دارو درمانی‌

کلید واژه های ماشینی : دارو، درمان، کودکان، ادرار، رفتارهاى مقابله‌اى پدران و مادران، تأثیر تغییر رفتارهاى مقابله‌اى پدران، رفتار، روشهای درمان دارویی و آموزشی، آموزش، بررسى تأثیر تغییر رفتارهاى مقابله‌اى

هدف:مراد از انجام این پژوهش بررسی تأثیر تغییر رفتارهای مقابله‌ای پدران و مادران کودکان مبتلا به شب ادراری در رفتار کودکان در زمینه خشک نگهداشتن بستر بوده است.روش:این پژوهش یک بررسی آزمایشی است که در سال 1378 در دبستانهای‌ منطقه 11 و 12 شهر تهران انجام گرفته است.نمونه‌های مورد نظر با توجه به معیار تشخیصی DSM-IV انتخاب و سپس به‌ تصادف در سه گروه آموزشی،دارویی و توأم جای داده شدند.اطلاعات اولیه والدین بر اساس«الگوی باورهای بهداشتی» استخراج و ابعاد رفتاری آنان در دو بعد عمومی و اختصاصی پس از ارائه آموزش و مشاوره مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ها:رفتارهای والدین با کودکان با اختلاف میانگین 37/4 در گروه توأم،83/2 در گروه آموزشی و 83/3 در گروه دارو درمانی تفاوت معنی‌داری نشان داده است.در رفتارهای مقابله‌ای کودکان نسبت به پیش و پس از مداخله در سه گروه مورد نظر تفاوت معنی‌داری دیده نشد.همچنین میان رفتارهای والدین با کودکان پیش از خوابیدن،در گروه توأم و آموزشی‌ تفاوت معنی‌دار در میانگین مشاهده شده اما در گروه دارو درمانی تفاوت معنی‌دار دیده نشده است و میان رفتارهای‌ والدین پس از خیس کردن تنها در گروهی که دارو به کار برده شده تفاوت معنی‌داری مشاهده گردیده است.نتیجه:این‌ بررسی نشان داد که همراه کردن دارو درمانی با روشهای آموزشی کارآیی بیشتری در درمان شب ادراری کودکان داشته است.

خلاصه ماشینی:

"رفتارهای مقابله‌ای والدین:بررسی روشهای درمان دارویی و آموزشی در شب ادراری کودکان منصوره سعید الذاکرین* ،دکتر فروغ شفیعی** ، دکتر علیرضا حیدرنیا*** ،دکتر انوشیروان کاظم نژاد**** چکیده هدف:مراد از انجام این پژوهش بررسی تأثیر تغییر رفتارهای مقابله‌ای پدران و مادران کودکان مبتلا به شب ادراری در رفتار کودکان در زمینه خشک نگهداشتن بستر بوده است. یافته‌های پژوهشی در زمینه رفتار والدین با کودکان شب ادرار پس از خیس کردن،پیش از مداخله و پس از آن در گروه آموزشی تفاوت معنی‌دار در میانگین‌ها نشان نداد، اما با اختلاف میانگین 2/88 تفاوت معنی‌داری در گروه دارو درمانی دیده شد(0/01< p ). درباره رفتار پدران و مادران با کودکان پس از خیس کردن میانگین نمره‌های گروه دارویی بش از سایر گروهها بوده است تحلیل واریانس تفاوت میانگین نمره‌های گروهها را معنی‌دار نشان داد(0/01< p )و آزمون مقایسه چندگانه توکی و تفاوتهای میان گروههای آموزشی-دارو درمانی با تفاوت 3/25 و دارو درمانی-توأم با تفاوت 3/15 را معنی‌دار نشان داد و همچنین به دنبال مداخله درمانی در همین گروه آزمون آماری t انجام شد و در گروه دارو درمانی(با تفاوت میانگین 2/88 و(0/01< p ) تفاوت معنی‌دار در میانگین‌ها دیده شده است و در گروههای توأم و آموزشی تفاوت معنی‌دار دیده نشد. مقایسه نمره‌های رفتارهای مقابله‌ای پدران و مادران در سه گروه متفاوت معنی‌داری را نشان داد و در رفتارهای مقابله‌ای والدین با کودکان پیش و پس از مداخله با اختلاف میانگین 4/07-(0/001< p )در گروه توأم و 1/64-(0/05< p )در گروه آموزشی تفاوت معنی‌داری در میانگین‌ها مشاهده شده است اما در گروه دارو درمانی در این نوع رفتارها تفاوت معنی‌داری در میانگین‌ها مشاهده نشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.