Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ارتباط میان توانایی کلامی و توانایی ریاضی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (8 صفحه - از 43 تا 50)

کلیدواژه ها :

مفهوم‌سازی ،توانایی کلامی ،توانایی ریاضی ،عدد

کلید واژه های ماشینی : کودکان، کلامى و توانایى ریاضى، تفاوت میان میانگین توانایى ریاضى، توانایی، بررسى ارتباط میان توانایى، توانایى کلامى و توانایى، تفاوت میان میانگین نمرات آزمون، توانایى، میان میانگین توانایى ریاضى دختران، آزمون

هدف:این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان توانایی کلامی و توانایی ریاضی انجام شده است.روش:جامعه‌ پژوهش را کودکان 5 و 6 ساله مهدکودکهای منطقه شرق بهزیستی استان تهران تشکیل داده‌اند.از میان کودکان جامعه مورد بررسی،پس از انجام آزمون هوش بر روی 218 کودک،120 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند.این افراد دارای بهره هوشی 110-90 بوده‌اند.ابزار پژوهش را یک آزمون ریاضی و آزمون طبقه‌بندی کلامی تشکیل داده‌اند.داده‌های‌ پژوهش به کمک روشهای آمار توصیفی و ضریب همبستگی تحلیل و ارائه گردید.یافته‌ها:یافته‌های این پژوهش نشان داد میان توانایی کلامی و توانایی ریاضی،ارتباط مستقیم و معنی‌داری وجود دارد.همچنین این پژوهش در بررسی تفاوت میان‌ میانگین نمرات آزمون کلامی و آزمون ریاضی دختران و میانگین نمرات آزمون کلامی و آزمون ریاضی پسران،این تفاوت را معنی‌دار نشان نداد.افزون بر این،تفاوت میان میانگین توانایی کلامی و ریاضی 5 ساله‌ها و 6 ساله‌ها،معنی‌دار نبود.در توانایی طبقه‌بندی کلامی نیز،گر چه کودکان در همه موارد از انتزاع مقوله‌ای استفاده نمی‌کنند،ولی مواردی از این جداسازی، در آنان دیده می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"قاسم‌زاده** ،دکتر حسن عشایری*** چکیده هدف:این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان توانایی کلامی و توانایی ریاضی انجام شده است. اگر چه پیاژه باور داشت که قوانین مختلفی،پایه‌گذار مفهوم عدد در کودکان هستند و بررسیها بر نقش شمارش در این زمینه (1)- evolution (2)- idea (3)- deliberation (4)- Lovell (5)- Piaget (6)- epistemology تأکید دارند،ولی یک نکته در آنها مشترک است و آن اینکه، شناخت عدد از ابتدایی‌ترین مراحل رسیدن به توانایی ریاضی است. پژوهش حاضر به بررسی وجود ارتباط میان مفاهیم زبانی و ریاضی که دستاورد رشد این تواناییها در انسان هستند،پرداخته است تا به پاسخی در این زمینه دست یابد. مواد این آزمون بر اساس پژوهشهای انجام شده درباره کودکان سنین پیش از دبستان و بررسیهای پیاژه در زمینه رشد مفهوم عدد در کودکان تنظیم گردید و پیش از انجام بر روی نمونه اصلی، در بررسی آزمایشی روی 12 کودک 5 و 6 ساله تغییرات لازم از نظر شیوه اجرای آن به عمل آمد. متغیرهای اصلی مورد نظر در این پژوهش،توانایی کلامی و توانایی ریاضی بوده‌اند که بررسی ارتباط میان آنها هدف اصلی پژوهش بوده است. بررسی ضریب همبستگی بین نمرات آزمونهای کلامی و ریاضی نشان داد که ارتباطی مستقیم و معنی‌دار میان این دو توانایی وجود دارد ( P<0/05 ). بنا بر این فرضیه اصلی این پژوهش مورد تأیید قرار گرفت و در نتیجه می‌توان گفت ارتباط میان توانایی کلامی و توانایی ریاضی معنی‌دار است. بررسی فرضیه‌های دیگر این پژوهش در زمینه تأثیر متغیرهای جنسیت و سن بر روی هر یک از این دو توانایی،با استفاده از آزمون t ،نشان داد که میانگین‌های توانایی کلامی دختران و پسران تفاوت معنی‌داری ندارند ( P>0/05 )."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.