Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ارتباط میان توانایی کلامی و توانایی ریاضی

نویسنده: ؛ ؛ ؛

بهار 1379 - شماره 20 علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (8 صفحه - از 43 تا 50)

کلیدواژه ها : مفهوم‌سازی ،توانایی کلامی ،توانایی ریاضی ،عدد

کلید واژه های ماشینی : ارتباط میان توانایی کلامی ،توانایی کلامی ،میانگین نمرات آزمون کلامی ،توانایی ریاضی ،کلامی ،بررسی ارتباط میان توانایی ،نمرات آزمون کلامی ،آزمون ریاضی ،تفاوت میان میانگین توانایی ،آزمون کلامی ،نمرات آزمون ،آزمون طبقه‌بندی کلامی ،میانگین توانایی کلامی ،ساله ،توانایی طبقه‌بندی کلامی ،ریاضی دختران و میانگین ،پیاژه ،تفاوت میان میانگین ،طبقه‌بندی کلامی ،میانگین توانایی ریاضی ،دختران و پسران ،میانگین توانایی ،مفاهیم ریاضی ،ریاضی دختران ،منطقی ،ریاضی پسران ،استان تهران ،کودک در سن ،سالگی ،بررسی ارتباط

هدف:این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان توانایی کلامی و توانایی ریاضی انجام شده است.روش:جامعه‌ پژوهش را کودکان 5 و 6 ساله مهدکودکهای منطقه شرق بهزیستی استان تهران تشکیل داده‌اند.از میان کودکان جامعه مورد بررسی،پس از انجام آزمون هوش بر روی 218 کودک،120 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند.این افراد دارای بهره هوشی 110-90 بوده‌اند.ابزار پژوهش را یک آزمون ریاضی و آزمون طبقه‌بندی کلامی تشکیل داده‌اند.داده‌های‌ پژوهش به کمک روشهای آمار توصیفی و ضریب همبستگی تحلیل و ارائه گردید.یافته‌ها:یافته‌های این پژوهش نشان داد میان توانایی کلامی و توانایی ریاضی،ارتباط مستقیم و معنی‌داری وجود دارد.همچنین این پژوهش در بررسی تفاوت میان‌ میانگین نمرات آزمون کلامی و آزمون ریاضی دختران و میانگین نمرات آزمون کلامی و آزمون ریاضی پسران،این تفاوت را معنی‌دار نشان نداد.افزون بر این،تفاوت میان میانگین توانایی کلامی و ریاضی 5 ساله‌ها و 6 ساله‌ها،معنی‌دار نبود.در توانایی طبقه‌بندی کلامی نیز،گر چه کودکان در همه موارد از انتزاع مقوله‌ای استفاده نمی‌کنند،ولی مواردی از این جداسازی، در آنان دیده می‌شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.