Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین عوامل تنش زا، میزان توکل به خدا و نشانگان استرس در دانشجویان پزشکی

نویسنده: ؛ ؛ ؛

تابستان 1379 - شماره 21 علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (10 صفحه - از 25 تا 34)

کلیدواژه ها : استرس ،توکل ،نشانگان استرس ،دانشجویان

کلید واژه های ماشینی : توکل به خدا ،میزان توکل به خدا ،استرس در دانشجویان پزشکی ،نشانگان استرس در دانشجویان ،توکل ،پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران ،دانشجویان در پرسشنامه توکل ،عوامل تنش‌زا ،استرس در دانشجویان ،پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ،پرسشنامه نشانگان استرس ،دانشگاههای علوم پزشکی ایران ،نشانگان استرس ،خدا و نشانگان استرس ،دانشجویان پزشکی ،میزان توکل ،دانشگاه علوم پزشکی ،علوم پزشکی ،پرسشنامه عوامل تنش‌زا ،تنش‌زا ،انستیتو روانپزشکی تهران ،پرسشنامه شاخص میزان توکل ،علوم پزشکی ایران ،پرسشنامه توکل ،دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی ،آزمودنیهای پژوهش در پرسشنامه ،توکل با نمرات ،پزشکی ایران و تهران ،بررسی رابطه ،دانشجویان مورد بررسی

هدف:این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان عوامل تنش‌زا،میزان توکل به خداو نشانگان استرس در دانشجویان‌ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران انجام شده است.روش:408 نفر(234 مرد،174 زن)از دانشجویان یاد شده‌ که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند.میانگین سنی آنان‌4/22 سال(اتحراف معیار 45/3)و در مقاطع مختلف تحصیلی علوم پایه،فیزیوپاتولوژی،بالینی و کارورزی بودند.داده‌های پژوهش به کمک‌ پرسشنامه شاخص میزان توکل،پرسشنامه عوامل تنش‌زا و پرسشنامه نشانگان استرس گردآوری شده و به کمک روشهای‌ آماری مورد توصیفی،آزمونهای آماری تحلیل واریانس آزمون تعقیبی شفه و آزمون t تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. یافته‌ها:یافته‌ها نشان داد که 1/44%دانشجویان مورد بررسی دارای استرس کم،1/31%دارای استرس متوسط و 8/24% دارای استرس زیاد بوده‌اند.از میان عوامل تنش‌زا،ترس از مردود شدن در امتحانها،مرگ یکی از بستگان نزدیک و دعوای‌ شدید با پدر به ترتیب درصد بیشتری از دانشجویان را تحت تأثیر قرار داده است در زمینه نشانگان استرس،نگرانی، اضطراب و کمرویی بیش از سایر نشانه‌ها توسط آزمودنیهای پژوهش گزارش گردیده است.مقایسه نمرات دانشجویان در پرسشنامه توکل با نمرات آنان در پرسشنامه نشانگان استرس نشان دادکه با بالا رفتن نمرات در پرسشنامه توکل،نمرات‌ آنان در پرسشنامه نشانگان استرس کاهش یافته است.همچنین 1/69%از دانشجویان در پرسشنامه توکل،از بیشترین نمره‌ ممکن(200)،152 نمره را به دست آوردند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.