Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل روانی، اجتماعی و آموزشی مؤثر بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان شاهد استان همدان

نویسنده: ؛ ؛ ؛

تابستان 1379 - شماره 21 علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (10 صفحه - از 68 تا 77)

کلیدواژه ها : عوامل روانی-اجتماعی ،عوامل آموزشی ،عملکرد تحصیلی ،دانش‌آموزان شاهد ،همدان

کلید واژه های ماشینی : عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان شاهد ،دانش‌آموزان شاهد استان همدان ،عملکرد تحصیلی ،دانش‌آموز غیر شاهد مدارس شاهد ،استان همدان ،عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان ،تحصیلی ،تحصیلی دانش‌آموزان شاهد ،دانش‌آموز غیر شاهد مدارس ،همدان ،دانش‌آموزان شاهد استان ،دانش‌آموزان شاهد ،دانش‌آموزان غیر شاهد ،پیشرفت تحصیلی ،غیر شاهد مدارس شاهد ،تحصیلی دانش‌آموزان ،عوامل روانی ،بررسی عوامل روانی ،مقطع راهنمایی استان همدان ،افسردگی دانش‌آموزان غیر شاهد ،افسردگی کودکان ،پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان شاهد ،مدارس راهنمایی شاهد ،افزایش معدل درسی دانش‌آموزان ،غیر شاهد مدارس ،پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ،مدارس شاهد ،افسردگی دانش‌آموزان ،معدل تحصیلی ،مدارس راهنمایی

هدف:افت تحصیلی زود هنگام و پیامدهای رفتاری-اجتماعی ناشی از آن یکی از مشکلات مهم دانش‌آموزان،به‌ ویژه در مقطع راهنمایی است.در این بررسی عوامل روانی-اجتماعی و آموزشی مؤثر بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان‌ شاهد در مقطع راهنمایی استان همدان شد.روش:889 نفر دانش‌آموز شاهد و نیز 151 دانش‌آموز غیر شاهد مدارس شاهد با استفاده از روش پیمایشی و با به کارگیری مقیاس سنجش عزت نفس کوپر اسمیت،پرسشنامه محقق ساخته‌ سنجش نگرش به عوامل آموزشی و مقیاس سنجش افسردگی کودکان (CDS) مورد بررسی قرار گرفتند.داده‌های پژوهش به‌ کمک تحلیل رگرسیون چند متغیری،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها:نشان دادند که از میان متغییرهای مرتبط با فرضیه‌های پژوهش،عواملی چون بعد خانوار،میزان عزت نفس و افسردگی دانش‌آموزان،میزان رضایتمندی از مادر و طول‌ مدت غیبت پدر می‌توانند تغییرات واریانس نمرات معدل تحصیلی دانش‌آموزان را تبیین نمایند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.