Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه با اختلال یادگیری در پسران 12 - 7 ساله

نویسنده: ؛ ؛

پاییز و زمستان 1379 - شماره 22 و 23 علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (5 صفحه - از 32 تا 36)

کلیدواژه ها : اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه ،اختلال یادگیری ،مقیاس درجه‌بندی و الدین کانرز

کلید واژه های ماشینی : بیش‌فعالی همرا‌ه با نقص ،اختلال بیش‌فعالی همرا‌ه ،اختلال یادگیری ،نقص توجه ،بیش‌فعالی همرا‌ه ،کودکان مبتلا به اختلال ،نقص توجه و اختلال یادگیری ،روانپزشکی کودکان ،اختلالهای روانپزشکی کودکان ،کودکان عادی ،روانپزشکی کودکان می‌باشند ،کانرز ،توزیع فراوانی آزمودنیهای ،مبتلا ،توزیع فراوانی ،الدین ،روشهای آماری ،ساله ،مهمترین اختلالهای روانپزشکی ،عادی ،همرا‌ه ،مقیاس درجه‌بندی ،نقص توجه و کودکان ،یافته‌های پژوهش نشان ،توجه و کودکان عادی ،توجه و اختلال ،پژوهش نشان دادند ،تشخیصی ،آزمودنیهای ،گروه مورد بررسی

هدف:اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه و ناتوانی یادگیری از مهمترین اختلالهای روانپزشکی کودکان می‌باشند و در بسیاری از موارد با هم در بیمار دیده می‌شوند.این پژوهش به منظور بررسی روابطه میان اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه و اختلال یادگیری انجام شده است.روش:30 کودک پسر مبتلا به اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه که‌ بیماری در آنها توسط متخصص روانپزشکی کودکان بر اساس معیارهای DSM-IV تشخیص داده شده بود و 30 کودک سالم‌ که از نظر ویژگیهای فرهنگی-اقتصادی و سن با کودکان گروه بیمار همسان بودند مورد بررسی قرار گرفتند و با یکدیگر مقایسه‌ شدند.از مقیاس و الدین کانرز به عنوان بهترین ابزار درجه‌بندی شده قابل دسترس برای سنجش اختلال یادگیریب استفاده‌ شد.داده‌های پژوهش به کمک روشهای آماری توصیفی و آزمون آماری t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان دادند که 13 نفر از کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه(3/43%)و 3 نفر از کودکان عادی(96/9%)مبتلا به اختلال یادگیری بودند و تفاوت دو گروه از نظر ابتلا به اختلال یادگیری معنی‌دار بود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.