Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی شیوع اختلالهای سلوک و نافرمانی در دانش آموزان راهنمایی استان کردستان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (7 صفحه - از 48 تا 54)

کلیدواژه ها : دانش‌آموزان ،اختلال سلوک ،اختلال نافرمانی ،پرسشنامه علائم مرضی کودکان ،کردستان‌

کلید واژه های ماشینی : اختلال سلوک، تعیین میزان شیوع اختلال سلوک، دانش‌آموزان راهنمایى استان کردستان، شیوع اختلالهای سلوک و نافرمانی، شیوع اختلالهاى سلوک و نافرمانى، اطلاعات، دانش‌آموزان، اختلال نافرمانى دانش‌آموزان راهنمایى استان، دانش‌آموزان راهنمایی استان کردستان، نافرمانى دانش‌آموزان راهنمایى استان کردستان، اختلالهای سلوک و نافرمانی، نافرمانى، پژوهش، کودکان، پژوهش دانش‌آموزان راهنمایى استان کردستان، تعیین میزان شیوع اختلالهاى سلوک، میان دانش‌آموزان راهنمایى استان کردستان، بررسى شیوع اختلالهاى سلوک، مرضى کودکان براى تعیین اختلالات، دانش‌آموزان راهنمایى استان کردستان رابطه، اختلالات سلوک و نافرمانى، علائم مرضى کودکان براى تعیین، میان دانش‌آموزان راهنمایی استان کردستان، اختلال سلوک و نافرمانى رابطه، بررسى مقایسه‌اى شیوع اختلالات رفتارى، بررسى، اختلالهاى نافرمانى و سلوک، اختلالهاى نافرمانى و سلوک رابطه، علائم مرضى کودکان، راهنمایى استان کردستان در سال

هدف:این پژوهش با هدف تعیین میزان شیوع اختلالهای سلوک و نافرمانی در میان دانش‌آموزان راهنمایی استان‌ کردستان در سال 1378 انجام شده است.روش:آزمودنیهای پژوهش 2760 نفر(924 پسر و 1836 دختر)دانش‌آموز مقطع راهنمایی می‌باشند که به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای-تصادفی انتخاب شده‌اند.ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه علائم مرضی کودکان همراه با یک پرسشنامه در زمینه ویژگیهای جمعیت شناختی بوده است.برای تجزیه و بهره‌ تحلیل داده‌های پژوهش از شیوه‌های آمار توصیفی و آزمون شیوع X2 گرفته شده است.یافته‌ها:این بررسی نشان داد که‌ اختلالهای نافرمانی و سلوک به ترتیب 3/6%و 9/6%می‌باشد.همچنین حساسیت سؤالات مربوط به اختلالهای سلوک و نافرمانی در پرسشنامه علائم مرضی کودکان که بر اساس نتایج پژوهش حاضر به دست آمده به ترتیب 85%و 80%بوده‌ است.این پژوهش نشان داد که بین معدل سال گذشته دانش‌آموزان و اختلالهای نافرمانی و سلوک رابطه معنی‌دار).بین‌ وجود دارد(01/0 و الدین با p> ).همچنین بین جنسیت و اختلال سلوک رابطه معنی‌داری دیده شد(01/0 p> سابقه طلاق‌ اختلالهای نافرمانی و سلوک و بین درآمد خانواده و اختلال سلوک نیز رابطه معنی‌دار بوده است.

خلاصه ماشینی: "عرفانی** ،دکتر غلامرضا خیر آبادی*** ،حسین قانعی**** چکیده هدف:این پژوهش با هدف تعیین میزان شیوع اختلالهای سلوک و نافرمانی در میان دانش‌آموزان راهنمایی استان کردستان در سال 1378 انجام شده است. هدف کلی این پژوهش تعیین میزان شیوع و عوامل مرتبط با اختلالات سلوک و نافرمانی در بین دانش‌آموزان راهنمایی استان کردستان در سال 1378 بوده است. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه علائم مرضی کودکان5 و پرسشنامه‌ای شامل اطلاعات جمعیت شناختی خانواده از جمله پایه تحصیلی دانش‌آموزان، معدل سال گذشته،ترتیب تولد،بعد خانوار،شغل پدر دانش‌آموز،تحصیلات پدر و مادر،میزان درآمد خانواده، سابقه طلاق و الدین،سابقه متارکه و الدین،وجود ناپدری و نامادری،در قید حیات بودن و الدین،سابقه اعتیاد و الدین به مواد مخدر،سابقه زندانی شدن و الدین،وجود تبعیض و کم‌توجهی و الدین به دانش‌آموزان،وجود رابطه صمیمی و الدین با دانش‌آموزان بوده است. پرسشنامه علائم مرضی کودکان برای تعیین اختلالات سلوک و نافرمانی در سال 1994 توسط انجمن روانپزشکی آمریکا ساخته شده و شامل دو فرم،ویژه و الدین و آموزگار می‌باشد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر بین معدل سال گذشته و اختلال سلوک و اختلال نافرمانی دانش‌آموزان راهنمایی استان کردستان رابطه معنی‌داری وجود داشته است. یافته این پژهش مبنی بر وجود ارتباط میان درآمد خانواده افراد مورد بررسی و اختلال سلوک با نتایج پژوهش گودمن و همکاران(1997)و همچنین با گزارش انجمن روانپزشکی آمریکا(1994)در زمینه اختلال سلوک همخوانی دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین جنسیت افراد مورد بررسی و اختلال سلوک رابطه معنی داری وجود دارد و این نتایج با نتایج پژوهشهای محمد رومزپور(1374)،سلیمی(1377)،وایت مور(1997) مک درموت(1996)،کوهن و همکاران(1993) آگوست2 و همکاران(1996)کارلسون و همکاران (1997)مبنی بر شیوع بیشتر این اختلال در مردان همخوانی دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.