Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی شیوع اختلالهای سلوک و نافرمانی در دانش آموزان راهنمایی استان کردستان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (7 صفحه - از 48 تا 54)

کلیدواژه ها :

دانش‌آموزان ،اختلال سلوک ،اختلال نافرمانی ،پرسشنامه علائم مرضی کودکان ،کردستان‌

کلید واژه های ماشینی : اختلال سلوک، تعیین میزان شیوع اختلال سلوک، دانش‌آموزان راهنمایى استان کردستان، شیوع اختلالهای سلوک و نافرمانی، شیوع اختلالهاى سلوک و نافرمانى، اطلاعات، دانش‌آموزان، اختلال نافرمانى دانش‌آموزان راهنمایى استان، دانش‌آموزان راهنمایی استان کردستان، نافرمانى دانش‌آموزان راهنمایى استان کردستان

هدف:این پژوهش با هدف تعیین میزان شیوع اختلالهای سلوک و نافرمانی در میان دانش‌آموزان راهنمایی استان‌ کردستان در سال 1378 انجام شده است.روش:آزمودنیهای پژوهش 2760 نفر(924 پسر و 1836 دختر)دانش‌آموز مقطع راهنمایی می‌باشند که به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای-تصادفی انتخاب شده‌اند.ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه علائم مرضی کودکان همراه با یک پرسشنامه در زمینه ویژگیهای جمعیت شناختی بوده است.برای تجزیه و بهره‌ تحلیل داده‌های پژوهش از شیوه‌های آمار توصیفی و آزمون شیوع X2 گرفته شده است.یافته‌ها:این بررسی نشان داد که‌ اختلالهای نافرمانی و سلوک به ترتیب 3/6%و 9/6%می‌باشد.همچنین حساسیت سؤالات مربوط به اختلالهای سلوک و نافرمانی در پرسشنامه علائم مرضی کودکان که بر اساس نتایج پژوهش حاضر به دست آمده به ترتیب 85%و 80%بوده‌ است.این پژوهش نشان داد که بین معدل سال گذشته دانش‌آموزان و اختلالهای نافرمانی و سلوک رابطه معنی‌دار).بین‌ وجود دارد(01/0 و الدین با p> ).همچنین بین جنسیت و اختلال سلوک رابطه معنی‌داری دیده شد(01/0 p> سابقه طلاق‌ اختلالهای نافرمانی و سلوک و بین درآمد خانواده و اختلال سلوک نیز رابطه معنی‌دار بوده است.

خلاصه ماشینی:

"عرفانی** ،دکتر غلامرضا خیر آبادی*** ،حسین قانعی**** چکیده هدف:این پژوهش با هدف تعیین میزان شیوع اختلالهای سلوک و نافرمانی در میان دانش‌آموزان راهنمایی استان کردستان در سال 1378 انجام شده است. هدف کلی این پژوهش تعیین میزان شیوع و عوامل مرتبط با اختلالات سلوک و نافرمانی در بین دانش‌آموزان راهنمایی استان کردستان در سال 1378 بوده است. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه علائم مرضی کودکان5 و پرسشنامه‌ای شامل اطلاعات جمعیت شناختی خانواده از جمله پایه تحصیلی دانش‌آموزان، معدل سال گذشته،ترتیب تولد،بعد خانوار،شغل پدر دانش‌آموز،تحصیلات پدر و مادر،میزان درآمد خانواده، سابقه طلاق و الدین،سابقه متارکه و الدین،وجود ناپدری و نامادری،در قید حیات بودن و الدین،سابقه اعتیاد و الدین به مواد مخدر،سابقه زندانی شدن و الدین،وجود تبعیض و کم‌توجهی و الدین به دانش‌آموزان،وجود رابطه صمیمی و الدین با دانش‌آموزان بوده است. پرسشنامه علائم مرضی کودکان برای تعیین اختلالات سلوک و نافرمانی در سال 1994 توسط انجمن روانپزشکی آمریکا ساخته شده و شامل دو فرم،ویژه و الدین و آموزگار می‌باشد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر بین معدل سال گذشته و اختلال سلوک و اختلال نافرمانی دانش‌آموزان راهنمایی استان کردستان رابطه معنی‌داری وجود داشته است. یافته این پژهش مبنی بر وجود ارتباط میان درآمد خانواده افراد مورد بررسی و اختلال سلوک با نتایج پژوهش گودمن و همکاران(1997)و همچنین با گزارش انجمن روانپزشکی آمریکا(1994)در زمینه اختلال سلوک همخوانی دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین جنسیت افراد مورد بررسی و اختلال سلوک رابطه معنی داری وجود دارد و این نتایج با نتایج پژوهشهای محمد رومزپور(1374)،سلیمی(1377)،وایت مور(1997) مک درموت(1996)،کوهن و همکاران(1993) آگوست2 و همکاران(1996)کارلسون و همکاران (1997)مبنی بر شیوع بیشتر این اختلال در مردان همخوانی دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.