Skip to main content
فهرست مقالات

استرس شغلی و رابطه آن با سلامت روان در کارکنان بیمارستانهای شهر شیراز

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاییز و زمستان 1379 - شماره 22 و 23 علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (8 صفحه - از 55 تا 62)

کلیدواژه ها : استرس شغلی ،سلامت روان ،شیراز ،کارکنان بیمارستانها ،دانشگاه علوم پزشکی

کلید واژه های ماشینی : استرس شغلی ،سلامت روان در کارکنان ،سلامت روان ،کارکنان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ،بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ،بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،پرسشنامه رویدادهای زندگی پیکل ،استرس شغلی در کارکنان ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شغلی ،شیراز ،بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهر ،دانشگاه علوم پزشکی شهر شیراز ،میزان استرس شغلی ،استرس شغلی با سلامت ،دانشگاه علوم پزشکی ،میزان استرس ،درمانی ،رویدادهای زندگی ،کارکنان اداری و درمانی ،روان در کارکنان درمانی ،رویدادهای زندگی تفاوت معنی‌داری ،زندگی پیکل و همکاران ،میزان استرس شغلی کارکنان ،اداری ،شهر شیراز ،بیمارستانهای شهر شیراز ،کارکنان اداری ،رویدادهای زندگی ارتباط معنی‌داری ،کارکنان درمانی

هدف:این پژوهش با هدف بررسی استرس شغلی و ارتباط آن با سلامت روان در کارکنان بیمارستانهای دانشگاه علوم‌ پزشکی شهر شیراز انجام شده است.روش:آزمودنیهای پژوهش 397 نفر(150 نفر اداری و 247 نفر درمانی)بودند که بر پایه نمونه‌گیری تصادفی با توجه به تعداد کل کارکنان هر بیمارستان انتخاب شده و به کمک پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه رویدادهای زندگی پیکل و همکاران مورد بررسی قرار گرفتند.تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از،آزمونهای‌ آماری t ضریب همبستگی و تحلیل واریانس انجام شد.یافته‌ها:نتایج نشان داد که میزان استرس شغلی با سلامت روان در کارکنان اداری و درمانی رابطه دارد.همچنین میان کارکنان اداری و درمانی در سلامت روان تفاوت معنی‌دار دیده شد و کارکنان درمانی از سلامت روان کمتری برخوردار بودند.سلامت روان در کارکنان مرد بیشتر از کارکنان زن بوده و میزان‌ استرس شغلی در کارکنان قراردادی بیش از سایر کارکنان در وضعیتهای استخدامی دیگر قرار داشتند بود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.