Skip to main content
فهرست مقالات

الگوی مقابله با استرس در معتادین خود معرف: مرکز اعتیاد اصفهان

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛ ؛

پاییز و زمستان 1379 - شماره 22 و 23 علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (7 صفحه - از 63 تا 69)

کلیدواژه ها : فشار روانی ،اعتیاد ،شیوه‌های مقاله با استرس

کلید واژه های ماشینی : مقابله با استرس ،الگوی مقابله با استرس ،استرس در معتادان ،روشهای رویارویی با استرس ،الگوی رویارویی با استرس ،الگوی مقابله‌ای معتادان ،الگوی مقابله ،روشهای متمرکز بر هیجان ،رویارویی با استرس ،سبک مقابله ،اعتیاد اصفهان ،مقابله‌ای معتادان ،شیوه‌های مقابله با استرس ،مصرف الکل ،الگوی مقابله‌ای ،مقابله‌ای ،مقابله‌ای گروه گواه تفاوت ،الگوی مقابله‌ای گروه ،سبک مقابله‌ای ،غیر معتاد ،علوم پزشکی ،مصرف الکل و مواد ،ترک اعتیاد ،ترک اعتیاد اصفهان ،دانشگاه علوم پزشکی ،روشهای رفتاری ،روشهای مداخله‌ای شناختی ،شیوه‌های مقابله ،دانشگاه اصفهان ،مصرف مواد

هدف:روشهای رفتاری-شناختی ارزیابی استرس و روشهای رویارویی با استرس کیفیت رفتار فرد را تعیین‌ می‌کنند.برای تعیین الگوی رویارویی با استرس در معتادان و دست‌یابی به روشهای مداخله‌ای شناختی-رفتاری و درمان معتادان با این روش،پژوهش حاضر اجرا گردید.روش:آزمودنیها 100 نفر از معتادین خود معرف مرد، مراجعه کننده به مرکز تحقیقات و ترک اعتیاد اصفهان هستند که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند.گروه‌ گواه بر پایه ویژگیهای فردی،اجتماعی با گروه آزمایش همتا شده و از افراد خانواده و بستگان معتادین انتخاب شدند. ابزار سنجش متغیرها مقیاس مقابله تجدید نظر شده کارور می‌باشد.برای گردآوری داده‌ها نخست یک مصاحبه‌ روانشناختی به منظور جلب اعتماد و همکاری مراجع انجام شد،سپس در قالب مصاحبه پرسشنامه‌ها تکمیل شد. داده‌ها به کمک آزمون t تحلیل شدند.یافته‌ها:نتایج نشان داد که الگوی مقابله با استرس معتادین خود معرف با الگوی‌ مقابله‌ای گروه گواه تفاوت معنی‌داری دارد.الگوی مقابله‌ای معتادین بیشتر روشهای غیر مؤثر(تفر منفی،آرزمندانه، تفکر خرافی و روشهای متمرکز بر هیجان مانند انکار،عدم درگیری ذهنی و رفتاری،استفاده از دارو و دخانیات)و برون‌ریزی عواطف بوده است.نتیجه:با توجه به الگوی مقابله‌ای معتادان که یک روش ناسالم در کنار آمدن با شرایط فشارزاست به نظر می‌رسد که این الگوگرایش به اعتیاد،مشکلات اجتماعی و روانشناختی فرد را افزایش داده و دور باطلی را به وجود می‌آورد.استفاده از روش آموزش سازگاری با استرس می‌تواند در پیشگیری اولیه و ثانویه بیماران‌ مؤثر باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.