Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر استرس شغلی بر خشنودی شغلی و سلامت روان: اثر تعدیل کننده سرسختی و حمایت اجتماعی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (9 صفحه - از 70 تا 78)

کلیدواژه ها :

استرس شغلی ،سلامت روان ،خشنودی شغلی ،سرسختی ،حمایت اجتماعی‌

کلید واژه های ماشینی : سلامت روان، کارکنان، خشنودى شغلى و سلامت روان، شغلی، استرس شغلی، استرس شغلى و سلامت روان، خشنودی شغلی و سلامت روان، حمایت اجتماعى، شرایط استرس شغلى بالا کسانى، پرسشنامه

هدف:در این پژوهش اثر استرس شغلی بر خشنودی شغلی و سلامت روان،با توجه به اثرات تعدیل کننده متغیرهای‌ سرسختی و حمایت اجتماعی در گروهی از کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران،ایران و شهید بهشتی بررسی شده است. روش:200 نفر از کارکنان بخش‌های اطاق عمل در دو زیر گروه دارای حمایت اجتماعی بالا و حمایت اجتماعی پایین به‌ کمک پرسشنامه شاخص عوامل تنش‌زای اطاق عمل،سیاهه رویدادهای زندگی،پرسشنامه شاخص توصیف شغل، پرسشنامه سلامت عمومی،پرسشنامه زمینه‌یابی دیدگاههای شخصی و پرسشنامه کیفیت روابط مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌ها:نتایج نشان دادند که بین استرس شغلی و خشنودی شغلی کارکنانرابطه معنی‌دار و منفی وجود دارد و رابطه بین‌ استرس شغلی و سلامت روان معنی‌دار و منفی بود.همبستگی بین خشنودی شغلی و سلامت روان معنی‌دار و مثبت بود. این بررسی همچنین نشان داد که در شرایط پر استرس افراد دارای سرسختی بالا بیش از افراد دارای سرسختی پایین،از خشنودی شغلی و سلامت روان برخوردارند.همچنین افراد دارای حمایت اجتماعی بالا بیش از افراد دارای حمایت‌ اجتماعی پایین از خشنودی شغلی برخوردارند؛اما از نظر سلامت روان تفاوتی میان آنها دیده نشد.این پژوهش نشان داد که‌ حمایت اجتماعی و سرسختی با هم تعامل مثبت و معنی‌داری دارند و مردان بیش از زنان سرسختی از خود نشان می‌دهند.

خلاصه ماشینی:

"به این ترتیب پژوهشهای چندی تأثیر مفید"حمایت اجتماعی"،به عنوان منابع مقاومت در راستای خنثی‌سازی اثرات استرس شغلی بر خشنودی شغلی و سلامت روان کارکنان بخش‌های اتاق عمل انجام گردیده است. جدول 2-مقایسه افراد دارای سرسختی بالا و پایین از نظر برخورداری از خشنودی شغلی در شرایط پر استرس (به تصویر صفحه مراجعه شود) یافته‌های پژوهش فرضیه پنجم را مبنی بر اینکه اگر استرس شغلی بالا باشد،کسانی که از حمایت اجتماعی بالایی برخوردارند بیشتر از کسانی که از حمایت اجتماعی پایینی برخوردارند،دارای سلامت روان خواهند بود، مورد تأیید قرار نداد. نتایج آزمون t (جدول 3)تفاوت معنی‌داری را از نظر سلامت روان میان دو گروه(افراد دارای حمایت اجتماعی بالا و پایین)در شرایط پر استرس نشان نداد. جدول 4-مقایسه افراد دارای سرسختی بالا و پایین از لحاظ خشنودی شغلی در شرایط پر استرس (به تصویر صفحه مراجعه شود) همچنین نتایج تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان داد که حمایت اجتماعی بر خشنودی شغلی مؤثر است. جدول 5-مقایسه میانگین نمرات سرسختی مردان و زنان به کمک آزمون t و سطح معنی‌داری (به تصویر صفحه مراجعه شود) همچنین این بررسی نشان داد که حمایت اجتماعی و سرسختی با هم تعامل مثبت و معنی‌دار دارند(0/32 r ، 0/01 p< ). همچنین این بررسی نشان داد که در شرایط پر استرس،کسانی که از سرسختی بالایی برخوردارند در مقایسه با کسانی که از سرسختی پایینی برخوردارند، سلامت روان و خشنودی شغلی بیشتری دارند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.