Skip to main content
فهرست مقالات

ccu بررسی نگرشهای ناسالم، افسردگی و شدت بیماری کرونر قلب در بیماران بستری در

نویسنده: ؛ ؛ ؛

بهار 1380 - شماره 24 علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (7 صفحه - از 38 تا 44)

کلیدواژه ها : افسردگی ،نگرشهای ناسالم ،بیماری کرونو قلب ،CCU

کلید واژه های ماشینی : انفارکتوس میوکارد ،بیماری کرونر قلب ،بیماران مبتلا به انفارکتوس ،نگرشهای ناسالم ،کرونر قلب ،آزمون افسردگی بک ،افسردگی و نگرشهای ناسالم ،شدت انفارکتوس میوکارد ،نگرشهای ناسالم گروه بیمار ،شدت بیماری ،نگرشهای ناسالم در گروه ،افسردگی و شدت بیماری ،مقیاس نگرشهای ناسالم ،گروه غیر بیمار ،افسردگی بک ،کمک آزمون افسردگی بک ،میانگین شدت افسردگی ،بک ،بیماریهای کرونر قلب ،همبستگی میان شدت افسردگی ،بیماران مبتلا ،بیماری کرونو قلب ،افراد غیر بیمار ،میوکارد در ارتباط ،غیر بیمار ،مقایسه با گروه غیر ،CCU ،شدت نگرشهای ناسالم ،شدت افسردگی ،گروه بیمار

هدف:این پژوهش با هدف بررسی نقش سازه‌های روانشناختی به ویژه نگرشهای ناسالم با پیامد افسردگی در بروز و تشدید بیماری کرونو قلب انجام شده است.روش:در این پژوهش 30 نفر(28 مرد و 2 زن)بیمار مبتلا به انفارکتوس‌ میوکارد و 30 نفر(28مرد و 2 زن)از افراد غیر بیمار پس از همتاسازی،از نظر افسردگی و نگرشهای ناسالم به کمک آزمون‌ افسردگی بک،مقیاس نگرشهای ناسالم و پرسشنامه اطلاعات شخصی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند.افزون بر آن، شدت انفارکتوس میوکارد در ارتباط با افسردگی و نگرشهای ناسالم در گروه بیمار نیز بررسی شد.داده‌های پژوهش به کمک‌ آزمون t و ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها:این بررسی نشان داد که بیماران مبتلا به انفارکتوس‌ میوکارد فراوانی افسردگی بیشتری نسبت به گروه غیر بیمار دارند و میانگین شدت افسردگی آنان نسبت به گروه غیر بیمار معنی‌دار است.همچنین میانگین نمرات نگرشهای ناسالم گروه بیمار نیز در مقایسه با گروه غیر بیمار تفاوت معنی‌دار نشان‌ داده است.اگرچه در هر دو گروه همبستگی مثبت میان افسردگی و نگرشهای ناسالم وجود دارد،اما این همبستگی در گروه‌ بیمار به مراتب فویتر از گروه غیر بیمار است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.