Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی شیوع نشانه های اختلال وسواسی - جبری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (6 صفحه - از 27 تا 32)

کلیدواژه ها : براون ،اختلال وسواسی ،جبری،علائم و نشانه‌ها،مقیاس وسواسی ،جبری‌یل

کلید واژه های ماشینی : وسواس ،اختلال وسواسی ،شیوع نشانه‌های اختلال وسواسی ،جبری ،بیماران ،نشانه‌ها ،جبرى ،روانپزشک ،درمانگاه روانپزشکی انستیتو روانپزشکی تهران ،بررسى تفاوت شیوع نشانه‌هاى وسواس ،انستیتو روانپزشکى تهران ،علایم تشخیصی اختلال وسواسی ،نشانه‌هاى وسواس ،تشخیص ،شستشو ،بررسى شیوع نشانه‌هاى اختلال ،روانپزشکى انستیتو روانپزشکى تهران ،بیماران وسواسی ،علایم ،انبار ،طول مدت بیمارى ،نشانه‌های وسواس ،جبرى سن شروع اختلال ،شیوع نشانه‌هاى وسواس آلودگى ،انستیتو روانپزشکی ،جبرى داراى طول مدت ،براون ،طول مدت بیماری ،شایعترین نشانه‌های وسواس ،بیمارالن فهرست علایم تشخیصی اختلال

مقدمه:از آنجا که نشانه‌های وسواسی-جبری علایمی فرهنگ وابسته‌اند،شناسایی انواع نشانه‌های موجود در افراد وسواسی-جبری از اهمیت بالینی ویژه‌ای برخوردار است.شناخت بهتر نشانه‌های وسواس در بیماران ایرانی تشخیص‌ سریعتر این اختلال را در پی خواهد داشت و همچنین برای تشخیص افتراقی و مداخلات درمانی بسیار مهم و سودمند خواهد بود.روش:به کمک یک طرح مقطعی 56 بیمار وسواسی-جبری سرپایی مراجعه‌کننده به درمانگاه روانپزشکی‌ انستیتو روانپزشکی تهران،درمانگاه بیمارستان شهید اسماعیلی و مطب‌های خصوصی و روانپزشک به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند.برای تشخیص‌گذاری دقیق بیمارالن فهرست علایم تشخیصی اختلال وسواسی-جبری بکار گرفته‌ شد.نشانه‌ها و شدت وسواس با مقیاس وسواسی-جبری‌یل-براون اندازه‌گیری شد.نتایج:این بررسی نشان داد که‌ شایعترین نشانه‌های وسواس فکری،آلودگی و نگرانیهای مذهبی؛و وسواس عملی،شستشو،نظافت،تشریفات تکرار کردن، و وارسی می‌باشد و نشانه‌های جمع کردن و انبار کردن فراوانی کمتری داشت.همچنین در زنان وسواسی-جبری سن شروع‌ اختلال بالاتر از مردان بود.شدت وسواس در بیماران وسواسی-جبری دارای طول مدت بیماری بیشتر از 5 سال شدیدتر بود.

خلاصه ماشینی:

"در اجرای این پژوهش 56 بیمار سرپایی وسواسی-جبری مراجعه کننده به انستیتو روانپزشکی تهران،درمانگاه بیمارستان شهید اسماعیلی و مطب‌های خصوصی روانپزشکان بر اساس مصاحبه بالینی و چک لیست تشخیصی انتخاب گردیدند. (1)- Mohjoub (2)- Abdel-Hafeiz (3)- Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale(YBOCS) (4)- Goodman جدول 1-مشخصات جمعیت شناختی آزمودنیها (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 2-نحوه توزیع علائم وسواسی-جبری (به تصویر صفحه مراجعه شود) همانطور که در جدولهای یاد شده دیده می‌شود فراوانترین نشانه‌های وسواس‌های فکری در زمینه آلودگی، پرخاشگری،موضوعات مذهبی و وسواس‌های عملی در حیطه شستشو-نظافت،تشریفات تکرار کردن و وارسی هستند. جدول 3-نحوه توزیع نشانه‌های وسواس فکری (به تصویر صفحه مراجعه شود) از یافته‌های جنبی این پژوهش سن شروع و طول مدت بیماری در میان زنان و مردان وسواسی-جبری و همچنین میزان وسواس بر حسب سن شروع و طول مدت بیماری می‌باشد. جدول 4-نحوه توزیع نشانه‌های وسواس عملی (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج آزمون t نشان داد که سن شروع بیماری در زنان وسواسی-جبری بطور معنی‌داری بالاتر از مردان است (0/01< P ، df-54 و (t-2/7) ولی طول مدت بیماری وسواسی-جبری در میان زنان و مردان مبتلا تفاوت معنی‌دار نداشت. براساس میانگین نمرات وسواس در بیماران وسواسی-جبری دارای سن شروع زیر 20 سالگی و بالای 20 سالگی (1)- Akhtar (2)- Maudsley (3)- Rachman (4)- Hodgson (5)- Tsuang (6)- Ravizza (7)- Lensi (8)- Cassano (9)- Frost (10)- Warren (11)- Mavisakalian مشخص گردید که دو گروه از این لحاظ تفاوت معنی‌داری ندارند که با یافته‌های ریستویدت(1) و همکاران(1993) همخوان است. مقایسه میانگین نمرات وسواس در بیماران وسواسی-جبری دارای طول مدت بیماری بیشتر از 5 سال و کمتر از 5 سال نشان داد که دو گروه از این نظر تفاوت معنی‌داری دارند که همسو با یافته ریستویدت و همکاران(1993)نیست."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.