Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نگرش همراهان بیماران روانی نسبت به شوک درمانی الکتریکی

نویسنده: ؛ ؛

تابستان و پاییز 1380 - شماره 25 و 26 علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (6 صفحه - از 39 تا 44)

کلیدواژه ها : شوک درمانی الکتریکی ECT ،نگرش ،همراهان بیماران ،بیماران روانی

کلید واژه های ماشینی : شوک دریافت ،نسبت به شوک‌درمانی الکتریکی ،همراهان بیماران روانی نسبت ،همراهان بیماران ،نگرش همراهان بیماران ،نسبت به شوک‌درمانی ،بیماران روانی ،شوک‌درمانی الکتریکی ،درمانی ،همراهان ،روشهای درمانی بیماران روانی ،شوک‌درمانی ،الکتریکی ،نگرش همراهان ،بستری بیمار در بخش ،روش درمانی ،میزان نگرش همراهان تأثیر ،سابقه دریافت شوک ،شیوه درمان ،شوک‌درمانی به همراهان ،بخشهای روانپزشکی ،بررسی نگرش ،همراهان بیماران تأثیر ،زمینه شوک‌درمانی ،تفاوت معنی‌داری در نگرش ،همراهان بیمار با نگرش ،همراهان ارتباط معنی‌داری ،سابقه بستری ،دریافت شوک ،منبع کسب اطلاعات

هدف:شوک درمانی الکتریکی یکی از روشهای درمانی بیماران روانی است که افزون بر کم خطر بودن آن،از نظرمالی نیز به‌ سود بیمار و نظام درمانی می‌باشد.برای انجام این روش درمانی رضایت کتبی همراهان بیمار الزامی است و نگرش همراهان‌ به این شیوه درمان در ارائه رضایت‌نامه و پیگیری جلسات درمانی دارای اهمیت می‌باشد.در این پژوهش نگرش همراهان‌ بیماران به این شیوه درمان و عواملی که بر نگرش همراهان بیماران تأثیر می‌گذارند بررسی شده است.روش:برای انجام این‌ پژوهش 126 تن از همراهان بیماران که به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده بودند،به کمک یک پرسشنامه جمعیت‌ شناختی و نگرشی مورد ارزیابی قرار گرفتند.داده‌های پژوهش به کمک روشهای آماری t ،تحلیل واریانس،کروسکال- والیس و من‌ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها:این بررسی نشان داد که نگرش افراد با سن،جنس،سطح سواد و نسبت همراهان ارتباط معنی‌داری ندارد ولی سابقه بستری بیمار در بخش روانپزشکی،سابقه دریافت شوک و همچنین‌ منبع کسب اطلاعات از عواملی هستند که بر میزان نگرش همراهان تأثیر دارند.از این رو پیشنهاد می‌شود که پزشکان، روانشناسان و کارکنان پرستاری بخش،پیش از انجام شوک توضیحات لازم در زمینه شوک درمانی به همراهان ارائه داده و آنها را از نزدیک با بیمارانی که پیشتر شوک دریافت کرده‌اند آشنا سازند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.