Skip to main content
فهرست مقالات

رویکرد میان فرهنگی توسعه انسانی، به مثابه نظریه ای برای تغییر اجتماعی

نویسنده:

مترجم:

ISC (60 صفحه - از 341 تا 400)

کلید واژه های ماشینی : دموکراسی، اجتماعی، فرهنگی، ارزش‌های معطوف به ابراز وجود، نخبگان، دموکراسی مؤثر، توسعة انسانی، پیمایش‌های، اقتصادی، امکانات فردی

نویسندگان مقاله ارزشمند «توسعه انسانی به مثابه نظریه‌ای برای تغییر اجتماعی» بر این باورند که با طرح سازه «توسعه انسانی» کاستی‌های نظریه‌های پیشین را در خصوص تبیین رابطه توسعه اقتصادی-اجتماعی و استقرار دموکراسی مؤثر، رفع و اعتبار تجربی این سازه را با بهره‌گیری از داده‌های پیمایش‌های جهانی به اثبات رسانده‌اند. این سازه از سه مؤلفه اصلی تشکیل یافته است: بسط و افزایش امکانات مادی افراد از طریق توسعه اقتصادی-اجتماعی، تغییر نظام ارزشی، و تحکیم دموکراسی مؤثر. از خلال توضیحات مقاله در مورد مؤلفه‌های «توسعه انسانی» گزاره‌های ذیل قابل استخراجند.

خلاصه ماشینی:

"تغییر فرهنگی تأکید بیشتریرا بر ارزش‌های معطوف به ابراز وجود[5] برمی‌انگیزد؛ این ارزش‌ها مردمرا به سمتی راهنمایی می‌کند که به داشتن انتخاب مستقل در جامعه اولویت بیشتری ببخشند؛ و گذار به دموکراسی به مردم امکان می‌دهد تا از طریق تحصیل روز افزون حقوق مؤثر[6]، تضمین‌های قانونی برای انتخاب انسانی حوزة سیاست به دست آورند. \مؤلفه‌های «توسعة انسانی» \مؤلفة اقتصادی\مؤلفة فرهنگی\مؤلفة سیاسی مؤلفه‌ها \امکانات فردی\ارزش‌های معطوف به ابراز وجود\حقوق نهادینهشدة مؤثر فرآیندهای درون‌مایة اصلی در مؤلفه‌ها \توسعة اجتماعی‑اقتصادی\تغییر فرهنگی\گذار به دموکراسی فضاهایی که مؤلفه‌ها در آنها خودرا نشان می‌دهند \ابزارها\انگیزش‌ها\قواعد جهت علی مسلط \ارتباط ابزارها‑انگیزش‌ها \\ارتباط انگیزش‌ها‑قواعد درون‌مایة اصلی\رشد انتخاب نهادینهشده انسان‌ها جدول ( SEQ جدول \* ARABIC 1) مفهوم «توسعه انسانی» سه مؤلفة «توسعة انسانی»، جملگی منعکس کنندة درون‌مایه نهفتة رشد انتخاب انسانی‌اند. اما در میان نمونه‌های نظرسنجی شده از افراد ملل مختلف، و حتی از این بیشتر، در سطح تجمیعشدة ملی، رضایت از زندگی به وضوح با مجموعه ارزش‌های معطوف به ابراز وجود در رابطه است: کشورهایی که شهروندان آنها تساهل بیشتری نسبت به تنوع انسانی نشان می‌دهند، تمایل نیرومندی برای مداخله در اعتراضات مدنی دارند و نسبت به سایر شهروندان اعتماد بیشتری دارند(همچنین این افراد سطوح بالنسبه بالایی از رضایت از زندگی و سعادترا نشان می‌دهند). «توسعة انسانی» منظومه‌ای منسجم است، و از میان سه مؤلفه، مؤلفة برجستة آن رشد انتخاب انسانی است: توسعة اجتماعی‑اقتصادی، با افزایش امکانات فردی حیطة انتخاب انسانیرا وسیع‌تر می‌کند؛ تغییر فرهنگی اهتمام توده به ارزش‌های معطوف به ابراز وجودرا می‌افزاید، که این خود به نوبة خویش، مردمرا به تأکید بیشتر بر ایجاد مبنایی نهادی برای تضمین انتخاب انسانی وامی‌دارد؛ و تغییر نهادی به سوی دموکراسی مؤثر، انتخاب انسانیرا با ضمانت حقوق قانونی و استیفای مؤثر آنها توسعه می‌دهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.