Skip to main content
فهرست مقالات

سرمقاله: عادت کهنه را بر هم زنیم

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : مدیران، مدیریت، ارزیابی، کنفرانس توسعهء منابع انسانی، توسعهء منابع انسانی، طراحی، توسعه، سیستم‌های آموزش مدیران طراحی، سازمانی، سیستم

خلاصه ماشینی:

"فراوانی مشکلات عمدهء منابع انسانی از دیدگاه 106 نفر،به‌ ترتیب به شرح زیر اعلام شد که حاکی از همبستگی درخواست‌ها و برو ندادهای شرکت‌های آنان بود: 1-نبود سیستم‌های انگیزشی متناسب با شرایط کار با فراوانی‌ ده؛2-مدیریت ضعیف ارزیابی عملکرد و ضعف حوزه‌های‌ آموزشی در انجام کار،با فراوانی هشت؛3-فرهنگ‌سازی‌ ناکارآمد و ضعف مهارت،تخصصی منابع انسانی در سطح‌ کارنان و سرپرستان با فراوانی هفت؛4-عدم توجه مدیران‌ ارشد به منابع انسانی و ناتوانی منابع انسانی متناسب با فراوانی‌ پنج؛5-نبود استراژی کارآمد و نقشهء استراتژیک در سازمان و عدم تناسب با شغل و شاغل با فراوانی چهار؛6-فقدان سیستم‌ متناسب استفاده از آموزش‌های ارائه‌شده،عدم رضایت شغلی‌ نبود مسیر ارتقاء شغلی،نبود سیستم شایسته سالاری،مدیریت‌ ناکار آمد و غیر تخصصی منابع انسانی،بی اثر بودن آموزش‌ها، نبود سیستم نگهداری منابع انسانی با فراوانی سه 7-فقدان تعلق‌ سازمانی،نداشتن هدف و برنامه‌ریزی سازمانی و ضعف در ارتباطات سازمانی با دو مورد فراوانی 8-وجود تبعیض و نبود عدالت سازمانی،انتصاب بدون توجه به شایستگی،نبود سیستم‌ توسعه و نظارت منابع انسانی،کارگزینی محوری به جای انسان‌ محوری،فقدان قوانین و مقررات صحیح در خصوص‌ ارزشیابی،ضعف تخصص مدیران آموزش،فقدان مدیریت‌ عملکرد،عدم تناسب ردیف‌های شغلی با توانمندی افراد،تورم‌ نیروی انسانی فاقد مهارت و دانش لازم،کاربردی نبودن (به تصویر صفحه مراجعه شود) تئوری‌های نوین منابع انسانی در سازمان‌ها و شرکت‌ها،باور نداشتن سازمان به منابع انسانی،استفاده نکردن از استعداد منابع‌ انسانی،متعادل نبودن کار و زندگی،استفاده نکردن از تخصص‌های دانشگاهی،ارتقاء ندان شغلی به موقع،بی‌توجهی‌ به تحولات کسب و کار در جهان،فقدان بانک اطلاعاتی یکپارچه‌ در کشور،نبودن الگوی مناسب،نبودن فرهنگ آموزش و یادگیری،کم توجهی به مدیران هم چون یک مزیت رقابتی، نداشتن تفکر استراتژیک مدیران به ویژه مدیران منابع انسانی، ناکارآمدی مدیران،حمایت نکردن مالی از منابع انسانی،ترکیب‌ نامناسب منابع انسانی،فقدان نظام پرداخت،مقاومت کارکنان‌ با سابقه در مقابل منابع انسانی جدید،نبود جانشین پروری، بی‌توجهی به سرنوشت بازنشستگان سازمان‌ها با یک مورد فراوانی."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.