Skip to main content
فهرست مقالات

مقدمه ای بر مهندسی مجدد فرایند تجاری BPR

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : مهندسی مجدد ،مهندسی مجدد فرایند تجاری ،فرایند ،اطلاعات ،مهندسی مجد ،فرایند تجاری BPR ،BPR ،سازمان ،مدیران ،عملکرد ،جاری ،مدیریت ،زمان ،سیستم ،تغییر ،طراحی ،مقدمه‌ای بر مهندسی مجدد ،طراحی مجدد عملکرد تجاری ،سیستم تجاری مهندسی مجدد ،اهداف عملکردی فرایندهای نوین ،ارزیابی ،تکنولوژی اطلاعات ،سیستم نوین تجاری ،مشتریان ،کار سازمانی مهندسی مجدد ،مهندسی مجد فرایند تجاری ،سیستم اطلاعاتی ،پروژه ،فرایند مهندسی مجدد ،فرایند نوین

خلاصه ماشینی:

"ایشان و همکاری با طرح و پاسخ به دو سوال اساسی در حوزه‌ شرکت‌های موفق و در حال ترقی معاصر،به بررسی تغییرات و روشهای اعمال شده توسط مدیران آنان پرداختند:نخست آنکه در این مهندسی مجدد تجارت‌ بازاندیشی و طراحی دوباره‌ فرایندهای تجاری جهت حصول‌ بهبودی نمایان در سنجه‌های‌ بحرانی می‌باشد سازمانها چه اعمالی و به چه دلیلی مورد رغبت بوده و مضافا از چه‌ تاکتیک‌ها و اعمالی و به چه دلیل احتراز شده است؟ نتیجه مطالعات و کاوشها،موید آن بود که تمامی شرکتهای دخیل‌ در بررسی،از مجموعه یکسانی از ابزارهاو سیاستهای کاری سود جسته‌اند. گام‌های مشترک در انجام موفق BPR 1-شروع تغییرات سازمانی 2- CHANGES ORGANIZATIONAL BEGIN -بنای سازمان در حال 3- ORGANIZATION REENGINEERING BUIL BPR تشخیص‌ فرصتهای مهندسی مجدد 4- OPPORTUNITIES BPR IDENTIFY -شناخت فرایندهای موجود 5- PROCESS EXISTING UNDERSTAND -مهندسی مجدد فرایند 6- PROCESS THE REENGINEER نقشه اولیه سیستم نوین تجاری‌ 7- TRANSFORMATION PERFORM اعمال تغییر شکلها TRANSFORMATION PERFORM تمامی مراحل 7 گانه فوق،مورد وفاق عامه صاحبنظران بوده و در همه BPR موفقیت‌آمیز در نخستین گام نیازی بحرانی به وجود تعامل و ارتباط مناسب و فراگیر در سرتاسر سازمان احساس میشود. 3-تشخیص فرصتهای مهندسی مجدد OPPORTUNITIES BPR IDENTIFY فعالیت‌های این مرحله(فعالیت اصلی( Development Strategy تبیین فرایندهای مرکزی/سطح بالا تعیین عوامل تقویت‌کننده‌ تغییرات بالقوهجمع‌آوری نظامهای عملکردی درون سازمانیجمع‌ آوری نظامهای عملکردی برون سازمانیانتخاب فرایندها برای مهندسی‌ مجدد اولویت‌بندی فرایندهای فوقارزیابی استراتژیهای تجاری که از قبل موجود بوده‌اند مشاوره با مشتریان در خصوص نیازمندیها تبیین‌ نیازهای واقعی مشتریانفرموله کردن اهداف عملکردی فرایندهای‌ نوینثبیت خصلت‌های کلیدی فرایند نوینتعیین موانع بالقوه در مسیر عملی کردن مقاصد BPR در این مرحله تلاش میکنیم تا برخلاف تقسیم‌بندی فرایندهای‌ سازمان،به صورت مجموعه‌ای از واحدهای عملکردی عمودی و سلسله مراتبی،آن‌ها را به صورت مجموعه‌ای از واحدهای سطح‌ بالا Processes High-level تعریف نماییم."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.