Skip to main content
فهرست مقالات

زبان و ادبیات: اسب در میدان ادب فارسی

نویسنده:

(3 صفحه - از 60 تا 62)

کلید واژه های ماشینی : اسب ،اسپ ،گاو ،بخارا مرد اسپ شناس ،سوار ،مرد ،اسپ شناس ،اسپان ،سر اسپ خرید تفاوت اسپ ،اسپ شناس به خدمت امیر ،بخارا ،دندان ،رزمی ،اسپان امیر بخارا ،ستوران ،اسپ شناس فراز امیر ،انسان ،اسپ شناس با معتمد امیر ،اسپ از اسپ تفاوت ،اسب در میدان ادب ،راکب ،امیر اسپ ،خدمت امیر بخارا ،روز صد اسپ ،روز اسپ ،اسپ و دندان شناختن ،معروف ،ستوران و گاوان تفاوت ،شناختن اسب و دندان ،مرد بامداد اسپ

خلاصه ماشینی:

"توصیف اسب را در داستان سیاوش چنین می‌خوانیم: زترکان مرد نیست همتا کسی چو اسبیم نبینی ز اسپان بسی گر ایدونگ بردارم از پشت زین ترا ناگهان برزنم بر زمین چنان دان که از تو دلاورترم به اسب و به مردی زتو برترم وگر تو مرا برنهی بر زمین نکردم به جائی که جویند کین همان اسپ تو شاه اسب من است کلاه تو آذرگشسب من است (5) و به اسب سواری خود نیز می‌بالد: زگیتی برادر تویی شاه را همی زیر بغل آوری ماه را (6) حکیم ابوالقاسم فردوسی، رفتار شبرنگ بهزاد در شناخت سیاوش، اسب را به موجودی متفکر و اندیشمند چون انسان مبدل می‌کند. چنین می‌نگارد: «بدان وفقک الله تعالی که اسپ شناختن علمی شریف است، چون کسی اسپ را نشناسد او را از جمله نادانان شمرند، شناخت اسب باید و شناخت دندان او و خجستگی و علت و عیب او در دندان‌ها و نشانه‌ها که او را بود تا به همه چیزها دانا و امام باشد و درین کتاب همه یافته شود و اسپ از اسپ تفاوت کند سخت، بسیار اسپ خرند به صد دینار و دویست دینار که به چهار دینار نیرزد و اسپ می‌خرند به صد دینار که به ده هزار دینار برزد."

صفحه:
از 60 تا 62