Skip to main content
فهرست مقالات

خشونت علیه زنان در تهران: رابطه بین جامعه پذیری جنسیتی، منابع در دسترس زنان و رابطه خانوادگی

نویسنده: ؛ ؛

بهار و تابستان 1385 - شماره 14 علمی-پژوهشی (21 صفحه - از 159 تا 179)

کلیدواژه ها : جامعه پذیری جنسیتی ،خشونت علیه زنان ،روابط خانوادگی ،منابع ارزشمند اجتماعی

کلید واژه های ماشینی : خشونت علیه زنان ،روابط در خانواده جهت‌یاب ،خانواده جهت‌یاب با خشونت ،جامعه‌پذیری نقش‌های جنسیتی ،خشونت علیه زنان رابطه ،شیوه جامعه‌پذیری نقش‌های جنسیتی ،جامعه‌پذیری نقش‌های جنسیتی زن ،میزان خشونت علیه زنان ،نقش‌های جنسیتی ،خانواده جهت‌یاب ،خشونت در خانواده ،جامعه‌پذیری جنسیتی ،پاسخگو در خانواده جهت‌یاب ،روابط خانوادگی ،خانوادگی ،روابط در خانواده ،خشونت مرد علیه زن ،منابع در دسترس زنان ،تجربه خشونت همسر پاسخگو ،همسر پاسخگو در خانواده ،جهت‌یاب ،پدیده خشونت علیه زنان ،میزان خشونت در خانواده ،انواع روابط در خانواده ،فرمانبردارانه زن از نقش ،متغیر وابسته ،نظریه‌های یادگیری اجتماعی ،تغییرات خشونت علیه زنان ،شکل روابط در خانواده ،خشونت خانوادگی

پژوهش‌هایی که تا‌کنون در زمینه خشونت علیه زنان انجام گرفته به این واقعیت که خشونت خانگی از اختلال در تعاملات سالم اجتماعی و خانوادگی و عدم دسترسی به منابع با ارزش نتیجه می‌شود کمتر توجه نموده‌اند. بنابراین در این مقاله سعی می‌شود علاوه بر توجه به عواملی همچون شکل روابط در خانواده جهت‌یاب، شیوه جامعه پذیری نقش‌های جنسیتی در خانواده جهت‌‌یاب و سرمایه‌ها و منابع قابل دسترس زنان، پدیده خشونت علیه زنان از زاویه نوع روابط حاکم میان همسران نیز بررسی شود. برای شناسایی مؤلفه‌های ذکر شده از نظریه‌های یادگیری اجتماعی، منابع، جامعه پذیری جنسیت، اثرات تعامل و نظریه کنش متقابل استفاده شده است. روش این مطالعه، پیمایش است و داده‌ها با استفاده از تکنیک مصاحبه ساختارمند 200 زن تهرانی متأهل که دارای حداقل یک فرزند می باشند بدست آمده است. تکنیک نمونه گیری مورد استفاده نمونه‌گیری طبقه‌ای چند مرحله‌ای توأم با نمونه‌گیری احتمالی متناسب با حجم خوشه می‌باشد. یافته‌ها نشان می‌دهند نوع روابط در خانواده دارای نقش اساسی در تعین میزان خشونت علیه زنان می‌باشد. همچنین بین شیوه جامعه‌پذیری نقش‌های جنسیتی‌، سرمایه‌ها و منابع در دسترس زنان و شکل روابط در خانواده جهت‌یاب با خشونت علیه زنان رابطه معناداری وجود دارد. در تحلیل چند متغیری، روابط گفتمانی و درآمد ماهانه به‌ترتیب به‌عنوان مهم‌ترین تبیین‌کننده‌های خشونت علیه زنان معرفی شده و ضریب تعینی برابر با 77/0‌ را برای توضیح تغییرات خشونت علیه زنان بدست داده‌اند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.