Skip to main content
فهرست مقالات

آوارهای سازه ای بر سر شازده کوچولو

نویسنده:

(18 صفحه - از 16 تا 33)

کلید واژه های ماشینی : سازه‌ها ،جمله ،مارهای بوآ شکار ،کتاب ،ژرف‌ساخت ،هضم ،عکس ،شش ،زبان ،جنگل بکر ،آدم‌ها ،شش‌ساله ،ترجمه‌های ،عکس خوشگل ،جابه‌جایی ،شش ماه ،اصلی ،خسته‌کننده ،حکایت ،بچه‌ها خسته‌کننده ،جابه‌جایی سازه‌ها ،سرگذشت‌های واقعی ،جابه‌جایی سازه‌ها در جملات ،اصل جابه‌جایی سازه‌ها در نظریۀ ،الف ،جنگل بکر کهسرگذشت‌های واقعی ،مارهای بوآ شکارخود ،جمله اصلی ،منبع ( ،ساخت منطقی زبان فارسی

خلاصه ماشینی:

"9)اما دربارۀ«راجع به جنگل بکر»که در واقع،متمم گروه اسمی کتاباست،بر ساخت آن چنین خواهد بود: [کتاب a ]راجع به/درباره s /جنگل بکر[بود a ] (نمودار 9) یعنی جملۀ اصلی،به صورت زیر خواهد بود: وقتی که a [من a ]شش ساله بودم،روزی/یک روز s /یک عکسخوشگل را a ،در کتابی t /یک کتاب s /[کتاب a ]راجع به دربارۀ s /جنگل بکر بود a ،دیدم. در این‌جا نیز هم چون جملۀ قبل،نیازمند که ربط هستیم تا ارتباط بین کتابدر هر دو جمله را باهم معنی‌دار کند؛یعنیخواهیم داشت: وقتی که a [من a ]شش ساله بودم،روزی/یک روز s /یک عکس خوشگل را a ،در کتابی t /یک کتاب s /،که a [کتاب a ]راجع به دربارۀ s /جنگل بکر بود a ،دیدم، 10)در مورد متمم گروه اسمی«کهسرگذشت‌های واقعی نام داشت»،می‌تواناصل جمله را بدین ترتیب در نظر گرفت: «کتابی که«سرگذشت‌های واقعی»نامداشت»و ژرف ساخت آن را چنین نوشت: «کتاب«سرگذشت‌های واقعی»نام داشت»و بر ساخت آن را چنین گفت:کتابی[که d ]به نام t,s [نام داشت d ]«سرگذشت‌هایواقعی»که با تجزیه جمله،به نتایج زیرخواهیم رسید: در این مورد نیز جملۀ اصلی،با آوردن این جملۀ پیرو به این صورت تعریفمی‌شود: وقتی که a [من a ]شش ساله بودم،روزی/یک روز s /یک عکسخوشگل را a ،در کتابی t /یک کتابی s /،[که d ]به نام t,s [نام داشت d ]«سرگذشت‌های واقعی»که a راجع به/دربارۀ s /جنگل بکر بود a ،دیدم. یعنی ژرف ساخت این جمله،به صورت زیر خواهد بود: وقتی که a من شش ساله بودم،روزی/یک روز s /یک عکس خوشگل را a ،در کتابی/یک کتاب s /به نام t,s «سرگذشت‌های واقعی»که a راجع به/دربارۀ/جنگل بکر بود a ،دیدم. راجع به(درباره)جنگل بکر بودن با توجه به اصل جابه‌جایی سازه‌ها در نظریۀ حاکمیت و مرجع‌گزینی،می‌توان چهار جمله به صورت زیر داشت: الف-وقتی که من شش ساله بودم،روزی/یک روز/یک عکس خوشگل رادر کتابی/یک کتاب/به نام سرگذشت‌های واقعی که راجع به/دربارۀ جنگلبکر بود،دیدم. پس می‌توانیم جمله(1)منبع(1)شازده کوچولو را به این صورتبنویسیم: وقتی که من شش ساله بودم،روزی/یک روز/در کتابی/یک کتاب/به نامسرگذشت‌های واقعی که راجع به/دربارۀ/جنگل بکر بود،یک عکسخوشگل را دیدم."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.