Skip to main content
فهرست مقالات

یک استثنا...

نویسنده:

(2 صفحه - از 106 تا 107)

کلید واژه های ماشینی : جسد، داستان، جوان، خواننده، بزرگسالان، مخاطب، کتاب، شخصیت‌ها، ملنی، قهرمان داستان

خلاصه ماشینی:

"به بیان دیگر،نویسنده-حتی اگر ناآگاهانه-با قرار دادن حصاری نامرئی میان ژرفساخت وروساخت،این دو رگ حیات را به تفکیک،اما بهموازات یکدیگر،در کالبد اثر دوانده و هریک را باخونمایۀ مناسب خود تغذیه کرده است. برای اثبات این مدعا و قبل از بررسیویژگی‌های جزئیات و عناصر داستانی،ضروری استبه نکتۀ قابل تعمقی اشاره کنیم و آن،وجود اختلاففرهنگی،اجتماعی و عرفی عمیق میان مخاطآمریکایی-که اثر در اصل برای او نوشته شده-وخوانندۀ ایرانی است. فی المثل،در جایی کهمخاطب آمریکایی امکانا جسد را قصۀ چند دختر وپسر هفده-هجده سالۀ دبیرستانی و سبک‌سری‌ها وجسارت‌های‌شان می‌بیند که وقوع قتلی،چاشنیبرنامه‌های‌شان می‌شود و ورای آن قتل-نقطۀعطف و جاذبۀ داستان-سایر جزئیات و فضاسازی‌هارا واقعیات آشنا و روزمره‌ای به حساب می‌آورد،خوانندۀ ایرانی که سال‌هاست جز قصۀ جوان‌هایغصه‌دار،چیزی نمی‌خواند-حتی‌بی‌آن‌که نیازی بهوجود آن جاذبه احساسس کند-خواندن دربارۀ خانه‌ایبزرگ و اشرافی و در عین حال مرموز را که در یکپارک خصوصی وسیع،برفراز تپه‌ای قرار گرفته ومنزل و میزبان چهره‌ها و شخصیت‌هایی تازه و ازتباری دیگر است،نوعی زنگ تفریح می‌داند و ازلحظه‌های همراهی با شخصیت‌های جوان و پرشورداستان لذت می‌برد. این در حالی است که نویسنده،قصۀمکرر کمبود محبت یا شاخصۀ مألوف جوامع وخانواده‌های مرفه-را نیز ناگفته نمی‌گذارد و فضایسرد و غیرعاطفی خانۀ رندولف را زمینۀ فیزیکی وروانی کار خود قرار می‌دهد؛برزخ ناامنی که نیاز بهمعتمد،در عین وجود و لزوم عدم اعتماد،در آنمحسوب و پررننگ است و دو قهرمان اول داستان،بهناچار آن را تجربه می‌کنند. بذل توجه خاصبه نشانه‌هاست که نویسنده را در ایجادابهام و سوءظنی چندجانبه یاریمی‌دهد؛ابهامی که«ملنی»قهرمانداستان را به تشویق می‌اندازد وخواننده را به کاوش و پرسشوامی‌دارد،انتخاب کتاب«جین‌ایر»،تلفیق حوادث و حتی تک‌تک عناصرواژگانی آن با رویدادها و نیازهای متنیو کلامی داستان و نیز ایجاد موقعیت وجایگاه مناسبی برای استفاده از اینعنصر-استخدام کتابخوان برای لیزا-نمونۀانکارناپذیری از این دست است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.