Skip to main content
فهرست مقالات

درباره نمایش نامه نویسی برای کودکان

نویسنده:

(2 صفحه - از 147 تا 148)

کلید واژه های ماشینی : کودکان ،نمایش ،نمایش‌نامه ،تماشاگر ،نمایش‌نامه نویسی ،قصه ،کار گرفتن ساختار روایی ،نمایش‌نامه کودک ،هنری ،ساختارهای ارسطویییا روایی بهره ،تجربه ،نمایش کودکان ،مخاطب ،عرضه ،تجربه هنری ،هنر نمایش ،زندگی ،نمایش‌نامه ویژه کودکان ،قصه و شعر کودک ،تأثیری ،روایی ،شعر و قصه کودک ،متن ،قاعده ،دربارۀنمایش‌نامه‌نویسیبرای کودکان ،امکان ،کودکان کار ،روایت منظوم ،تماشاگران کودک ،اثر

خلاصه ماشینی:

"در نمایش‌نامه کودک،بنا به اقتضایموضوع و پیام،می‌توان از ساختارهایارسطویی یا روایی بهره جست،اما بهویژه هنگام استفاده از ساختار ارسطویی،باید مواظب بود که احساسات کودکان راچنان برنینگزیم که لطمه‌ای بر روحلطیف آنان وارد گردد و در هنگام به کارگرفتن ساختار روایی نیز باید چنان افراطنکنیم که امکان هرگونه تخیل ازتماشاگر-کودک سلب شود. پس اثریموفق خواهد بود که امکان مشارکت و یا حتیحضور بیشتری را برای تماشاگران کودک خوددر صحنه پدید آورد و نویسنده‌ای در این عرصهدر نمایش‌نامه کودک،بنا به اقتضای موضوع و پیام،می‌توان از ساختارهای ارسطویییا روایی بهره جست،اما به ویژه هنگام استفاده ازساختار ارسطویی،باید مواظب بود کهاحساسات کودکان را چنان برنینگیزیمکه لطمه‌ای بر روح لطیف آنان وارد گرددو در هنگام به کار گرفتن ساختار روایی نیزباید چنان افراط نکنیم که امکانهرگوه تخیل از تماشاگر-کودک سلب شود موفق است که هنگام نگارش متن خود،به اینقاعده وفادار باشد و امکانات لازم را برای گروهاجرایی در این زمینه پدید آورد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.