Skip to main content
فهرست مقالات

رویکرد هرمنوتیک در نقد ادبیات کودک

نویسنده:

(9 صفحه - از 66 تا 74)

کلید واژه های ماشینی : صدای خط خوردن مشق، هرمنوتیک، نقد، ادبیات کودک، متن، تأویل، ادبی، رویکرد هرمنوتیک در نقد ادبی، نقد ادبیات کودک، منتقد

خلاصه ماشینی:

"در فصل بعد،«منتقد»به نقد و بررسی چند اثر از کرمانی می‌پردازد کهمتأسفانه،به تاریخ دقیق تألیف و چاپ آن‌ها اشارهنمی‌کند و بدین وسیله،مخاطب از تجسم افقتاریخی آثار و تطبیق آن‌ها با شرایطی که نویسنده در یک ارزیابی اجمالی،«صدای خط خوردن مشق»،نمونه‌ای از نقد روش‌مند در حوزۀ ادبیات کودک است کهبرای مخاطب خود،معیارهای نقد خویش را فراهم می‌کندآن‌گونه که در پیش‌گفتار«صدای خط خوردن مشق»هویداست،منتقد بی‌آن که رویکرد ساخت‌گرایی را به‌طور مطلق نفی کند،می‌کوشد این روش را به گونه‌ای ترکیبی با رویکرد هرمنوتیکیبه کار گیرد به خلق اثر دست زده است،محروم می‌شود. از آن‌جا که«منتقد»در ابتدای کتاب،خود راوفادار به رویکرد هرمنوتیک اعلام می‌کند،درطول کتاب این پرسش به‌طور دائم در ذهنمخاطب تکرار می‌شود که از دیدگاه منتقد،مرکزمعنایی آثار کرمانی چیست و چرا پیش از آن‌کهبه بررسی سمیولوژیک آثار پرداخته شود،اینمرکز معنایی به مخاطب شناسانده نمی‌شود؟ با آن‌که«منتقد»در بخش‌های پایانی کتاب،به اندیشه و ایده‌های اجتماعی کرمانی به‌طورگذرا اشاره می‌کند،اما چنین می‌نماید که«منتقد»بیش از آن‌که بخواهد با نقد ایدئولوژیک رئالیسمکرمانی،در یک سرفصل مشخص به کشف وبررسی مرکز معنایی آثار وی بپردازد،در صدداست که کاستی نقد سمیولوژیک خود را با رفتنبه سراغ تاریخ و روان‌شناسی جبران کند و بدینوسیله،گه از تأویل متن بگشاید. از آن‌جا که«منتقد»در ابتدای کتاب،خود راوفادار به رویکرد هرمنوتیک اعلام می‌کند،درطول کتاب این پرسش به‌طور دائم در ذهنمخاطب تکرار می‌شود که از دیدگاه منتقد،مرکزمعنایی آثار کرمانی چیست و چرا پیش از آن‌کهبه بررسی سمیولوژیک آثار پرداخته شود،اینمرکز معنایی به مخاطب شناسانده نمی‌شود؟ با آن‌که«منتقد»در بخش‌های پایانی کتاب،به اندیشه و ایده‌های اجتماعی کرمانی به‌طورگذرا اشاره می‌کند،اما چنین می‌نماید که«منتقد»بیش از آن‌که بخواهد با نقد ایدئولوژیک رئالیسمکرمانی،در یک سرفصل مشخص به کشف وبررسی مرکز معنایی آثار وی بپردازد،در صدداست که کاستی نقد سمیولوژیک خود را با رفتنبه سراغ تاریخ و روان‌شناسی جبران کند و بدینوسیله،گه از تأویل متن بگشاید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.