Skip to main content
فهرست مقالات

گزارش: کتاب های انقلاب

گزارشگر:

(5 صفحه - از 156 تا 160)

خلاصه ماشینی:

"آیا واقعا بحث آن قدر پیچیده بود که با قابلیت‌های یک انسانهماهنگی نداشت و یا مشکلات دیگری موجب این کمبود شد؟ آن‌چه امروز دربارۀ ادبیات انقلاب مطرحاست ادبیاتی است که بتواند انقلاب را برایبچه‌هایی که آن را ندیده‌اند،تعریف کند و را حوادثآن را توضیح دهد. دو نوع تفکر در این تقدیر تاریخی وجود دارد:&%07754NKKG077G% (به تصویر صفحه مراجعه شود)حق پرست:در ادبیات انقلاب ما،برخی از شخصیت‌هایی کهدر قصه به کار برده می‌شد،خیلی ابتدایی بود؛ماند دیو،سیاهی و... دو نوع تفکر در این تقدیر تاریخی وجود دارد:&%07754NKKG077G% شاه‌آبادی: در مجموع هر ادبیات انقلابی دارای،سه مرحله است: ادبیاتی که پیش وجود دارد و زمینه‌ساز آن محسوب می‌شود،ادبیاتی که در جریان انقلاب بروز می‌کند و ادبیاتی که پس از انقلاببه وجود می‌آید. ما باید واقعیت‌پردازی راادامه می‌دادیم تا به معنای درستی از تصویرسازی شاه‌آبادی: در مجموع هر ادبیات انقلابی دارای،سه مرحله است: ادبیاتی که پیش وجود دارد و زمینه‌ساز آن محسوب می‌شود،ادبیاتی که در جریان انقلاب بروز می‌کند و ادبیاتی که پس از انقلاببه وجود می‌آید. ما باید واقعیت‌پردازی راادامه می‌دادیم تا به معنای درستی از تصویرسازی (به تصویر صفحه مراجعه شود)اقبالی: بعد از انقلاب اسلامی،چون اظهارنظرهای نویسنده،مستقیم بیان می‌شود،حالت شعاری پیدا می‌کند و در نتیجه،همه از این حرف‌ها بیزار می‌شوند و نویسنده نمی‌تواند خود رابا باطن اتفاقات بیرون تطابق دهد. (به تصویر صفحه مراجعه شود)اقبالی: بعد از انقلاب اسلامی،چون اظهارنظرهای نویسنده،مستقیم بیان می‌شود،حالت شعاری پیدا می‌کند و در نتیجه،همه از این حرف‌ها بیزار می‌شوند و نویسنده نمی‌تواند خود رابا باطن اتفاقات بیرون تطابق دهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.