Skip to main content
فهرست مقالات

کجاست داستان؟ کدام است پهلوان

نویسنده:

(2 صفحه - از 6 تا 7)

کلید واژه های ماشینی : پهلوان، داستان، دزدها، بررسی متن کتاب اشک پهلوان، پهلوان سعید و پهلوان صادق، کتاب اشک پهلوان، کتاب، منطق، داستان پهلوانی، نامهای پهلوان سعید و پهلوان

خلاصه ماشینی:

"پهلوانان،یعنی پهلوان سعید و پهلوان صادق هم کهقرار است شخصیتهای مثبت و هوشمند داستان باشند،نه تنها از خود رفتاری نشان نمی‌دهند که نشانۀ چنانصفاتی باشد،بلکه به عکس با رفتار نادرست و منفعلخود،درست در نقطۀ مقابل چنان شخیتهایی،به کجاست داستان؟کدام استپهلوان؟ #اشک پهلوان #محمد میرکیانی (به تصویر صفحه مراجعه شود)«اشک پهلوان»کتابی است مصور از آقای«محمدمیرکیانی»که در 32 صفحه برای گروه سنی«د»(دورۀراهنمایی)به چاپ رسیده است. پهلوانان،یعنی پهلوان سعید و پهلوان صادق هم کهقرار است شخصیتهای مثبت و هوشمند داستان باشند،نه تنها از خود رفتاری نشان نمی‌دهند که نشانۀ چنانصفاتی باشد،بلکه به عکس با رفتار نادرست و منفعلخود،درست در نقطۀ مقابل چنان شخیتهایی،به صورت افرادی جلوه می‌کنند که نه به آنچه در اطرافشانمی‌گذرد،توجهی دارند،مانند گریز دزد از مقابلشان درکوچه و یا حضور دزدانی که در زورخانه شانه بهشانه‌شان در کنار گود نشسته‌اند و نه در برخورد با دزدانزیرکی و هوشمندی خود را به کار می‌گیرند. علیرضا حافظی &%00404NKKG004G% صورت افرادی جلوه می‌کنند که نه به آنچه در اطرافشانمی‌گذرد،توجهی دارند،مانند گریز دزد از مقابلشان درکوچه و یا حضور دزدانی که در زورخانه شانه بهشانه‌شان در کنار گود نشسته‌اند و نه در برخورد با دزدانزیرکی و هوشمندی خود را به کار می‌گیرند. و البته این مورد،یعنی رفتار و گفتار نامناسب باشخصیت تنها منحصر به پهلوان صادق نیست،و همانطور که اشاره کردیم نه پهلوانان به عنوان پهلوان و نهدزدان به عنوان دزد از گفتار و رفتاری متناسب باشخصیت منسوب به خود برخوردار نیستند،که اگربخواهیم در اینجا به طرح و شرح هر یک بپردازیم،سخن به درازا می‌کشد؛اما برای آنکه نمونۀ دیگری بهدست داده و در ضمن به کتاهی از عنصر داستانی دیگرهم بحثی کرده باشیم نمونه‌ای از طرز گفتگوپردازینویسنده را مثال می‌زنیم."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.