Skip to main content
فهرست مقالات

نقد و بررسی: این تمدن ها فراموش نشده اند

نویسنده:

(2 صفحه - از 32 تا 33)

خلاصه ماشینی:

"اگر به این«چراها»پاسخ داده می‌شد چه خوب بود گردآورندۀ کتاب دوجلدی«تمدن‌هایفراموش‌شده»در چند سطر به‌عنوان مقدمه،ضمن ترسیمبرنامه کاری خویش،به آگاهی خوانندگان کتابش می‌رساندکه آیا قصد دارد کتاب تمدن‌های فراموش‌شده را در نهایت،به صورت یک مجموعه چندجلدی عرضه کند یا این‌کهکار با همین دوجلد پایان می‌گیرد؟ این توضیح،از این نظر لازم است که وقتی خواننده،کتاب مذکور را در دست می‌گیرد،پرسش‌هایی از این قبیل،به ذهنش خطور می‌کند:چرا بحث درباره تمدن‌ها از تمدنمایا،میان رودان،آزتک و اینکا آغاز شده است؟آیا بهترنبود ترتیب خاصی در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرفت؟مثلا تمدن‌های مورد بحث،براساس قدمتی که دارند یابراساس اهمیتی که دنیای امروز به آنها می‌دهد و یا برمبنای حوزۀ جغرافیایی تنظیم می‌شدند؟ در ادامۀ همین پرسش‌هاست که این سؤال نیز بهگرچه وجود تصاویر متنوع،بر میزان زیبایی و تاءثیر آموزشی کتابافزوده است،ولی اگر به‌جای برخی از تصاویر،نقشه‌ای گنجانده می‌شدتا محل جغرافیای تمدن‌های مورد بحثرا نشان بدهد،مفیدتر بود تکاپو برای شناساییتمدن‌هایی که گردآورندۀ کتاب آنهارا فراموش‌شده می‌داند،چنان است که برخی از محققاننام نهضت را بر آن نهادهو از توجه شدید تاریخ‌نویسانو جامعه‌شناسان و به‌طور کلیمردم جوامع گوناگون،به شناختن تمدن‌های پیشین سخن گفته‌اند آیا بهتر نبودتمدن‌های مورد بحث،براساس قدمتی که دارندیا براساس اهمیتی که دنیای امروزبه آنها می‌دهدو یا بر مبنای حوزۀ جغرافیاییتنظیم می‌شدند؟ ذهن می‌آید که به چه دلیل تمدن‌های مایا و بین النهرینکه هر یک در سویی از جهان قرار دارند،با هم در یک‌جا ودر یک جلد خانه گرفته‌اند؟ به‌هرحال،اگر قرار است برنامه کاری گردآورندۀ«تمدن‌های فراموش‌شده»با همین دو جلد خاتمه پیدا کند،مسلما کاری بسیار ناقص است و این سؤال پیش می‌آیدکه از میان تعداد نسبتا فراوان تمدن‌های پیشین،چرا فقطهمین چهار تمدن قابل بحث تشخیص داده شده است؟اگر هم قرار است کار به همین روال ادامه یابد،چرا اینموضوع را با خوانندگان در میان ننهاده تا از سردرگمینجات یابند و بالاخره این‌که چرا نظم معقول و خاصی دراین زمینه اتخاذ نشده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.